KDY: Kdykoli
KDE: farnostcbrod.cz
ZA KOLIK: "Vstupné" dobrovolné

Zájemci se vydají společně se svým průvodcem oslíkem do Jeruzaléma, kde se poučí o posledním týdnu života Ježíše Krista. Celou cestu provází materiály k vytištění, hudební zážitky, biblické úryvky a krátké hry související s tématem. Kdo by si chtěl zavzpomínat na Vánoce, má možnost díky interaktivní prezentaci Pečeme vánoční píseň, která také nabízí výukové materiály, tentokrát vztahující se s adventu a vánočním svátkům. „Vstupné“ do prezentací je dobrovolné. Případný příspěvek je možné poslat na účet farnosti.