KDY: 1. srpna, 10:00
KDE: fotbalové hřiště, Sendražice
ZA KOLIK: -

Soutěž je pořádána pro kategorie mužů a žen. Družstva na soutěži poběží jedno kolo na sklopné terče a druhé kolo na nástřikové. Dosažené časy z obou pokusů se sečtou a následně vytvoří výsledková listina. Do soutěže mužů a žen se mohou přihlásit na zodpovědnost vedoucího družstva i družstva dorostenců, kde všem členům týmu musí být nejméně 15 let.