Některé svátky neprošly

V České republice se letos slaví celkem třináct státních nebo jiných svátků, které ze zákona přinášejí den pracovního volna. Je to příjemné jak pro zaměstnance, kteří si mohou odpočinout, tak pro zaměstnance, kteří sice do práce musí, ale dostanou za ni příplatek, případně si mohou vybrat náhradní volno.

Některé svátky slavíme klidovým režimem už po staletí, jiné jsou nové. Například svátek svatého Václava, tedy Den české státnosti, který připadá na 18. září, je dnem volna teprve od roku 2000. A trochu kuriózně je v zemi, kde výrazně převažují ateisté, od roku 2016 volno i na křesťanský svátek Velký pátek. Jeho oslavy zrušil v roce 1951 tehdejší komunistický režim.


Nahrává se anketa ...

Mezi evropskými zeměmi patří Česko k zemím, které mají nejvíce uzákoněných svátků. Mohlo jich být ještě víc, ale návrhy, aby se svátkem stal 6. leden, tedy den Zjevení Páně nebo Tří králů, kdy mají volno naši slovenští sousedé, nebo svátek Všech svatých, který je dnem volna v některých evropských zemích, neprošly.

Podle ekonomů je však v České republice svátků příliš mnoho a každý z nich připravuje ekonomiku o miliardy. Loni dokonce odborníci spočítali, že zrušení dvou státních svátků by mohlo do státní kasy přinést zhruba osmnáct miliard korun.

Svátky, které oslavíme o víkendu

Ne všechny svátky připadají na pracovní dny. Část z nich slavíme o víkendech, což pro ekonomiku tak velký otřes neznamená. Upálení Mistra Jana Husa si připomeneme v sobotu 6. července, Den české státnosti v sobotu 28. září a Den boje za svobodu a demokracii v neděli 17. listopadu.

Letos to tedy budou tři svátky, ale v některých letech jich může být třeba pět. Lidé si trošku zareptají, ale tak to prostě je.

Ovšem ne všude. Ve Velké Británii, v Polsku, v Belgii či Bulharsku dostanou pracující za svátek připadající na víkend den placeného volna navíc. O něčem takovém se v Česku neuvažuje.

Prodloužené víkendy

V letošním roce vychází z třinácti svátků celkem deset na všední dny, což není špatné, protože před dvěma lety jich bylo jen osm.

Z deseti svátků pět umožňuje prožít takzvaný prodloužený víkend. Byl to Nový rok, tedy Den obnovy samostatného českého státu, je to Velký pátek a Velikonoční pondělí, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který oslavíme v pátek 5. července, a Den vzniku samostatného československého státu, připadající na pondělí 28. října.

Jak vychází zbývající letošní svátky s dnem pracovního volna: 

 • 1. 4. 2024 (pondělí) Velikonoční pondělí
 • 1. 5. 2024 (středa) Svátek práce
 • 8. 5. 2024 (středa) Den vítězství
 • 5. 7. 2024 (pátek) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. 7. 2024 (sobota) Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. 9. 2024 (sobota) Den české státnosti
 • 28. 10. 2024 (pondělí) Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. 11. 2024 (neděle) Den boje za svobodu a demokracii
 • 24. 12. 2024 (úterý) Štědrý den
 • 25. 12. 2024 (středa) 1. svátek vánoční
 • 26. 12. 2024 (čtvrtek) 2. svátek vánoční