Po návratu otevřela obyvatelka dveře bytu. Děs v očích. Všechno jde stranou, dá se na útěk z domu po evakuačním schodišti. Otevřené však zůstaly dveře mezi únikovým schodištěm a chodbou, která je vybavena přetlakovou ventilací.

Z důvodu absence odvětrávání společné chodby se často stává, že nájemníci zakolíčkují otevřené protipožární dveře mezi přetlakovou chodbou a schodištěm. Vystrašená žena volá tísňovou linku, ve stresu zapomene stisknout tlačítko přetlakové ventilace. Tím se začnou rychle šířit zplodiny evakuačním schodištěm do některých pater bytového domu a to opět díky neuzavřeným protipožárním dveřím.

Pomocí domácího telefonu se žena snaží upozornit ostatní nájemníky. Část obyvatel z vyšších pater tak stihne opustit dům za použití evakuačního výtahu. Ostatní díky zplodinámna evakuačním schodišti zůstanou uvězněni v budově.

Z tísňové linky je vyhlášen poplach. Následuje okamžité vyražení všech jednotek Integrovaného záchranného systému na místo požáru. Při dojezdu velitel rozhodne vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Hasičský záchranný sbor Kolín tak vyhlásí poplach jednotkám, které jsou zařazeny ve druhém stupni poplachového plánu pro obec Kolín.

Prvotně je potřeba zachránit lidské životy. Tvoří se čtyři průzkumné skupiny pro vyhledávání a evakuaci osob a dva útočnévodní proudy. Hašení se vede ze dvou směrů. Prvníj e rozvinut z vnitřního hydrantového rozvodu a druhý z koše požární plošiny. Na parkoviště před domem se shromažďují první evakuované osoby. Nikdo nebyl tentokrát zraněn.