„Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu,“ potvrdila Šárka Pučálková z obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří, která stránky vytvořila a spravuje.

Příspěvek si mohou živnostníci vložit i sami. „My jej schválíme, případně upravíme a následně zveřejníme,“ dodala Pučálková. Na stránkách už se objevily nabídky na brambory, džemy, ovoce, ozdoby, pečivo, pivo, vejce, květiny nebo třeba pálenku.

Lokální živnostníci z on-line Tržnici Pošembeří mají zároveň možnost se zdarma účastnit na trzích, které se od konce května rozjely v Českém Brodě. O možnosti podobných trhů s účastí trhovců z Pošembeří se jedná také v Úvalech.