Zahraniční firmy tímto způsobem hledají partnery pro spolupráci ve čtyřech oblastech:

– nákup a prodej zboží,

– výrobní spolupráce,

– výzkum a vývoj

– distribuce zboží.

Nejzajímavější nabídky či poptávky zahraničních firem, které chtějí navázat obchodní spolupráci s českými podniky, naleznou zájemci v pravidelném Bulletinu nabídek a poptávek vydávaném BIC Plzeň. Odkazy na bulletiny jsou na stránkách celé české sítě EIC, například na webové adrese www.euroinfocentrum.cz/enlargement/.

Plný text nabídky i s adresou firem, které danou nabídku nebo poptávku zveřejňují, zasílají střediska EIC na požádání zdarma.

Naopak zveřejnění nabídek a poptávek českých subjektů zprostředkovává Business Cooperation Database (BCD).

Tato celoevropská databáze nabídek a poptávek umožňuje navazování kontaktů mezi malými a středními podniky. Online přístup do ní mají tzv. korespondenti, jimiž jsou většinou EIC.

Každý inzerát je v databázi zveřejňován na dobu jednoho roku. Databáze slouží jako podpůrný nástroj Generálního ředitelství pro podnikání Evropské komise. V inzerátu se zásadně neuvádí konkrétní adresa firmy, udává se jen kontakt na zprostředkovatele, většinou na EIC. Zápis do databáze je zpoplatněn.

Informace u Ing. Evy Hrubešové, tel.: +420 221 580 295, fax: +420 221 580 292, e-mail: hrubesova@crr.cz.

Co je to středisko EIC Praha

Evropské informační centrum EIC Praha podporuje malé a střední podniky ve vztahu k Evropské unii. Euro Info, předchůdce dnešního Euro Info Centra Praha, bylo založeno v roce 1990 za podpory belgické vlády jako první centrum ve střední a východní Evropě. Hostitelskou organizací pražského EIC je Centrum pro regionální rozvoj. V Česku pracuje EIC v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Mostu, Liberci a Pardubicích. Společnou stránku české sítě EIC najdete na www.euroinfocentrum.cz.

K hlavním úkolům sítě EIC patří:

Poskytovat informace o fungování EU a jednotného vnitřního trhu

Zprostředkovávat údaje o podnikatelském prostředí v EU a ČR

Vyhledávat obchodní partnery a dále zprostředkovávat obchodní kontakty při mezinárodních kontraktačních setkáních a obchodních misích

Informovat o programech podpory podnikání v EU a ČR

Informovat o veřejných zakázkách v zemích EU

Organizovat semináře a vzdělávací akce pro podnikatele

Zajištění styku s institucemi poskytujícími informace o EU

Správa a aktualizace příslušných internetových stránek