BENEŠOVSKO

Dražba: Do dražby konané 16. května v 8.30 v Divišově v požární zbrojnici jdou movité věci sloužící k vymožení pohledávky 4153,50 Kč. Seznam předmětů čítá na šest desítek položek od ložních textilií přes nábytek a domácí elektrospotřebiče a nářadí až po pračku či lednici. Jednotlivé vyvolávací ceny nepřesahují 150 Kč.

BEROUNSKO


Dražba: V budově Okresního soudu v Berouně se 2. května od 9 hodin koná dražba televizoru a videa značky Philips a hi–fi věže stříbrné barvy. Odhadní cena všech předmětů činí 900 Kč.

Dražba: Okresní soud v Berouně nařizuje na 2. května od 10 hodin dražbu, která se uskuteční v provozovně společnosti První Křivoklátská v Chyňavě. Draží se Škoda Felicia Pickup Van+, rok výroby 1998 – odhadní cena činí 51 tisíc Kč, nejnižší podání 17 tisíc Kč. Do dražby jde i drobný stavební materiál.

Pronájem: Město pronajme část nebytového prostoru na domě čp. 585 v Podlužské ulici v Hořovicích. Město též pronajme nebytový prostor, místnost ve druhém patře domu č. p. 640. Nachází se v pobočné budově městského úřadu na Palackého náměstí.

Prodej: Město Hořovice prodává části pozemkové parcely 165 o výměře zhruba 20 m² v Kalinové ulici v katastru Velké Vísky.

 

KLADENSKO


Pronájem: Město Slaný pronajme od 1. 6. nebytový prostor v přízemí domu č. p. 140 v Dolíně o výměře 26,56 m² za účelem zřízení prodejny smíšeného zboží. Zájemci odevzdají nabídku v zalepené obálce označené „Dolín č. p. 140 – Neotvírat“, a to osobně v podatelně MěÚ Slaný, Velvarská č. p. 136 do 27. 4. do 12 hodin.

Prodej: Město prodává volnou nebytovou jednotku č. 1661/301 v Záfortenské ulici do osobního vlastnictví nejvyšší nabídce. Dům má pět podlaží, z toho čtyři obytná. Nebytová jednotka č. 1661/30 1 o výměře celkové 87,8 m² má dvě místnosti a WC. K nebytové jednotce náleží i podíl na společných částech domu. Výchozí cena činí 287 069 Kč. Zájemce osobně odevzdá nabídku v obálce nadepsané „Nabídka č. p. 1661/301 – NEOTEVÍRAT“ v podatelně Měst〜ského úřadu Slaný.

KOLÍNSKO


Pronájem: Město Kolín pronajme místnost o výměře 10 m² v 16. podlaží objektu čp. 976 v Tyršově ulici pro instalaci technologického kontejneru. Pronajme též části střechy pro umístění osmi anténních stožárů s anténami za účelem provozu základnové stanice. Požadované nájemné činí 140 tisíc Kč ročně.

Pronájem: Odbor správy majetku oznamuje záměr pronajmout pozemky pro vybudování parkovacího domu. Celková předpokládaná plocha činí 1800 m².

Veřejná zakázka: Odbor správy majetku Český Brod poptává opravu izolace balkonů v domě čp. 1394 v Mozartově ulici. Nabídky přijímá do 9. května. Dává přednost provedení do 30. června.

KUTNOHORSKO


Prodej: Městský úřad v Kutné Hoře nabízí k převodu do vlastnictví ovocné sady a ornou půdu na území Kutné Hory (61 182 m² za 802 140 Kč) a Neškaredic (6609 m² za 71 110 Kč). Žádosti se přijímají do 2. května.

Dražba: V Kutné Hoře v Šultysově ulici číslo 154 se 3. května v 11.30 koná dražba tří pozemků v obci Bláto a tří pozemků ve Staňkovicích. Nejnižší podání činí 112 tisíc Kč.

MĚLNICKO

Výběrové řízení: Mělník v rámci akce „Cesta pod Vinohrady Karla IV.“ poptává obálkovou metodou rekonstrukci chodníku a provedení nového VO cesty pro pěší ve svahu pod Vinohrady Karla IV. Celková délka úprav činí 216 m. Stavební práce budou prováděny od 5. května letošního roku. Lhůta pro podávání cenových nabídek končí 18. května 2007.

MLADOBOLESLAVSKO


Dražba: Mobilní telefon Nokia 6230i Saxor bude vydražen zítra v 8.30 na Okresním soudu v Mladé Boleslavi. Odhadní cena činí 1500 Kč, nejnižší podání 500 Kč.

Dražba: V pátek 4. května od 8.30 hodin bude v Dolní Bukovině č. p. 22 draženo 17 položek, například lednice, televizor, video, hifi věž, obývací stěna, stůl, vysavač či pračka. Týž den ve stejnou dobu se v Mladé Boleslavi na Starém městě 20/21 koná dražba obývací stěny, sedací soupravy, mikrovlnné trouby, automatické pračky atd.

NYMBURSKO


Pronájem: Nymburská radnice pronajme v Obecním domě ve Smetanově ulici kancelář o 21 m² se společným sociálním zázemím. Nejnižší požadovaný nájem bez služeb činí 21 130 Kč ročně.

Prodej: Nymburk prodává obecní parcely 74/1 označené jako ostatní plocha za kulturním domem v Tyršově ulici. K parcele se váže věcné břemeno přístupu ke štítové zdi domu č.p. 1.

Dražba: Okresní soud v Nymburce draží v pátek 4. května od 7.45 počítač s odhadní cenou 1050 Kč a k tomu klávesnici, myš a reprosoustavy za 270 Kč.

PŘÍBRAMSKO


Veřejné zakázky: Město Příbram vyzývá k podání nabídek na zakázky Parkoviště Brodská ulice, oprava silničních plent a III. poliklinika – přechod pro chodce. Návrhy mohou zájemci doručit na městský úřad do 9. května do 10 hodin.

Příbramská radnice poptává výměnu střešní krytiny na statku v obci Trhové Dušníky. Zájemci do 30. dubna předloží cenový návrh.

Prodej: Příbram prodává volný byt na Zdaboři v Družstevní ulici č. p. 279 v sedmém patře. Nabídky lze podávat do 9. května do 14 hodin. Tutéž uzávěrku má prodej bytu 1+1 v ulici Jana Drdy o ploše 24 m². Rozhoduje nejvyšší nabídka.

RAKOVNICKO


Konkurs: Město Rakovník vypisuje konkurz na funkci ředitele/ky 3. základní školy, Rakovník, Okružní 2331. Uzávěrka přihlášek je 28. května. Bližší informace na úřední desce či na telefonu 313 259 206.

Pronájem: Město Rakovník pronajme nehistorickou část objektu č. p. 59/II (Dům Osvěty). Nabídka musí obsahovat nabízené nájemné a případné podmínky, které zájemce považuje za nutné uvést v nájemní smlouvě. Bude-li vybrána, bude i zveřejněna částka nabídnutá jako nájemné. Nabídky musí být doručeny do 9. května na odbor správy majetku Městského úřadu Rakovník.