BENEŠOVSKO

Dražba: Nejhodnotnější z věcí, které se z rozhodnutí Okresního soudu v Benešově draží 27. června v 8.30 ve zbrojnici v Divišově, je lednice Zanussi za 150 Kč. Dražba má vymoci pohledávku města Divišov po 43letém dlužníku činící 4153,50 Kč. V nabídce jsou i držáky na kazety za 90 Kč nebo dekorativní cep za 30 Kč. Celkově se draží asi 50 předmětů s vyvolávacími cenami od pěti do 150 Kč.

BEROUNSKO

Pronájem: Město Řevnice pronajme část parcely č. 214 o výměře 7,4 m² a část parcely č. 114 o výměře 33,15 m² u č. p. 3 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Zájemci se mohou hlásit po 30 dnech od 14. května, kdy bylo oznámení vyvěšeno.

Prodej: Město Hořovice prodá pozemkové parcely 2282/138 o výměře 364 m². Nemovitost se nachází v lokalitě Větrná. Uzávěrka nabídek je dne 6. 6. 2007.

KLADENSKO

Pronájem: Stochov pronajme přízemní byt 2+1 o ploše 58,7 m² v ulici Ve dvojdomkách 289/1 vytápěný ústředním vytápěním. Prohlídka bytu je možná 31. 5. v 10 až 10.15 a 30. 5. mezi 16.15 a 16.30. Žádost je třeba podat do 4. června 2007 do 11.30 hodin na podatelně MÚ Stochov. Zvítězí žadatel, který nabídne nejvyšší nájem na jeden rok. Po uplynutí doby bude nájem obvyklý jako při přidělování bytu.

Prodej: Stochov prodá zbytkové parcely s věcným břemenem v katastrálním území Honice: parcela číslo 301/3 o výměře 63 m² a parcela č. 301/4 o výměře 17 m². Minimální cena činí 125 Kč/m² s podmínkou, že se pozemky prodávají jedinému zájemci a kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Obálka musí být označena „parc. č. 301/3, 301/4 k. ú. Honice. Termín přihlášek je stanoven do 10 hodin dne 25. května. Bližší informace podá odbor investic, tel. 312 651 326.

KOLÍNSKO

Prodej: Kolín nabízí k prodeji dva pozemky s ornou půdou v katastrálním úřadu Kolín (lokalita zvaná u Vodárny) o výměře 5085 a 5993 m² za účelem výstavby obytných domů.

Prodej: Český Brod nabízí k prodejí byt 1+kk v domě č. p. 1256 v ulici Palackého o výměře 27,83 m². Nabídky přijímá MěÚ český Brod do 4. 6. v zalepené obálce označené „pronájem bytu č. 9/1256, nabídka – neotevírat“.

KUTNOHORSKO

Dražba: Exekutorský úřad Plzeň-Jih vyhlašuje na 19. 6. dražbu ideální 1/5 objektu bydlení, k. ú. Zbraslavice č. p. 219. Nejnižší podání činí 2/3 výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, práv a jejích majetkových hodnot k dražebnímu celku 127 tisíc Kč.

Veřejná zakázka: Město Kutná Hora vyhlašuje poptávku na prořezání a kácení stromů na veřejném prostranství. Nabídky přijímá Městský úřad Kutná Hora v zalepené obálce označené „poptávka na ošetření stromů- neotevírat“ do 29. 6.

MĚLNICKO

Pronájem: Obec Dobřeň pronajme část budovy č. p. 75 (část střechy o výměře 2,25 m²) stojící na pozemku stavební parcely 89 v k. ú. Jestřábice. Dále pronajme část pozemku parcely č. 820/6 v k. ú. Jestřábice o výměře 20 m².

MLADOBOLESLAVSKO

Prodej: Město Dolní Bousov prodává pozemky se stavbou v centru o celkové výměře 1928 m². Stavba – dům č. p. 128 – je ve špatném stavu. Řešením může být rekonstrukce i demolice. Lokalitu je možné napojit na všechny sítě. Nabídky lze zasílat do 27. června.

Pronájem: Dobrovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 11 (1+kk o výměře 32,8 m²) v bytovém domě č. p. 234 v Husově ulici obálkovou metodou. Minimální kauce činí 82 tisíc Kč. Řízení proběhne na radnici 31. května od 15 hodin.

NYMBURSKO

Pronájem: Do 24. května se mohou na nymburské radnici hlásit zájemci o pronájem obecních parcel v areálu Poříční policie ČR v Nymburce. Jde o dvě parcely označené jako ostatní plocha o výměře 2840 a 1010 m² a parcela označená jako zahrada o výměře 705 m². Další téměř dvacítku parcel chce město pronajmout také v areálu Veslák v Nymburce. Také tam mají zájemci čas už jen do 24. května.

Dražba: Okresní soud v Nymburce draží 8. června v 10 hodin v ulici Sportovní 602 barevný televizor OVP s odhadní cenou 3000 Kč, videa Philips a Mascom po 2100 Kč a obývací rohovou sedací soupravu modrošedé barvy s odhadní cenou 9000 Kč Věci si lze prohlédnout 30 minut před začátkem dražby.

PŘÍBRAMSKO

Prodej: Příbram obálkovou metodou prodává byt 1+1 o ploše 28, 7 m² v ulici Mariánská. Prohlídka bytu se uskuteční 5. června od 13.30 do 14 hodin. Zájemci musí složit vratnou kauci 20 tisíc Kč. Uzávěrka nabídek na Městském úřadu Příbram, Tyršova 108, je 20. června ve 14 hodin.

Veřejná zakázka: Příbram vypisuje výběrové řízení na opravu střechy na třetí školní jídelně Příbram ve Školní ulici. Jedná se o kompletní opravu střechy včetně světlíků, výměnu světlíků, novou střešní krytinu, zateplení střechy a výměnu klempířských prvků. Nabídky v písemné podobě mohou firmy posílat na adresu Městského úřadu Příbram do 4. června do 8 hodin.

RAKOVNICKO

Pronájem: Rakovník pronajme byt č. 8 ve třetím patře domu č. p. 7 v Pražské ulici o celkové výměře 74,50 m² sestávající z kuchyně (11,31 m²), 3 pokojů (18,87, 17,13 a 19,26 m²), koupelny (vana, umyvadlo, WC kombi, 6,05 m), samostatného WC (1,88 m²) a předsíně (6,6 m²). Rozhodným kritériem pro výběr nájemce je nejvyšší měsíční nájem. Minimální měsíční nájemné činí 7000 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jednou ročně. Zájemce je povinen prokázat městu, že nabízený nájem odpovídá jeho příjmovým možnostem. Nabídky zasílejte v zapečetěné obálce nebo osobně předejte do podatelny radnice, aby byly doručeny nejpozději 11. června. Adresa je Městský úřad Rakovník, odbor správy majetku, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník. Byt lze vidět po dohodě s techniky odboru správy majetku na tel. č. 313 259 151.

Pronájem:
Rakovník pronajme garáž o výměře 13 m² příslušející k domu č. p. 7 v ulici Pražská. Nabídka musí obsahovat nabízenou výši nájemného za prostor a účel pronájmu. Na obálku uveďte heslo „objekt – garáž, čp. 7“. Nabídky zasílejte stejně jako u předchozího pronájmu.