Pro období 2007 až 2013 se pro financování těchto programů předpokládá částka 8,2 miliardy Kč, jež umožní více než 9000 malých a středních podnikatelů přístup k prostředkům pro zahájení či rozvoj jejich podnikání. Celkové náklady mají dosáhnout 40 miliard Kč.

V programu Záruka mohou podnikatelé získat zvýhodněnou záruku, kterou banka poskytuje až do 80 procent jistiny úvěru. V programu Progres mohou dostat podřízený úvěr do 25 milionů Kč s tříprocentní úrokovou sazbou, se splatností až 11 let a odkladem splátek jistiny až o šest let. Program Start umožní drobným podnikatelům získat bezúročný úvěr či záruku s příspěvkem.

Proti Operačnímu programu nazvanému Průmysl a podnikání (OPPP), na základě něhož byly dotace rozdělovány v minulém období, nabídne nový Operační program Průmysl a inovace (OPPI) pět nových programů. Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží na základě osvědčených programů, které byly již realizovány v rámci OPPI, umožnit přístup k financím podnikatelům z malých a středních podniků. Všech 15 programů podpory ale není možné vyhlásit před schválením OPPP.

Pro české podniky a obce je připraveno v příštích šesti letech z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu až sto miliard Kč ročně. Mají podpořit budování infrastruktury, podnikání a rozvoj lidských zdrojů.