Další novelu chce MMR vypracovat ještě po roce platnosti nového zákona. Malé obce, které nemají schválený územní plán, už ho nebudou podle novely potřebovat pro výstavbu v nezastavěné oblasti. K vymezení území pro stavby postačí vydání opatření obecné povahy.

„Zvýšená ochrana nezastavěného území je jedním ze základních cílů stavebního zákona, nicméně uvedená úprava se ukazuje jako nepřiměřeně tvrdá u obcí, které nemají schválenou územně plánovací dokumentaci,“ uvedlo ministerstvo. Tuto podmínku se rozhodlo zrušit i proto, že by byla ohrožena výstavba některých projektů financovaných z EU. Některé subjekty by totiž měly problémy se získáváním stavebních povolení.

Novela řeší také společné povolování souborů staveb, které nynější zákon neupravuje. To vadí stavebním úřadům, které tak nemohou využívat zjednodušujících postupů. Novela dále navrhuje upravit zrušení územních rozhodnutí a nařízení obcí o stavebních uzávěrách.

Stejně tak usiluje o prodloužení platnosti územně-plánovací dokumentace. Územní plány schválené od 1. 7. 1992 do 31. 12. 2006 měly být podle nynějšího stavebního zákona do pěti let nahrazeny novými dokumenty. MMR ale navrhuje prodloužení lhůty na devět let, aby měly obce v platnosti alespoň nějaký územní plán a mohly tak čerpat peníze z EU.

Návrh zákona musí ještě posoudit Legislativní rada vlády. Ministerstvo navrhuje poslancům projednat změny ve zkráceném řízení. Novela by pak mohla platit už od konce roku.

Nový stavební zákon měl stavebníkům zjednodušit administrativu rozšířením počtu drobných staveb, ke kterým je potřeba jen ohlášení místo stavebního povolení. Odborníci již dříve kritizovali, že zákon lidem ani úřadům práci neubral a že bude nezbytné ho novelizovat.