BENEŠOVSKO

Dražba: Už v úterý 22. 5. v 8.30 se mohou zájemci zúčastnit dražby věže RDX – 500 konané v bytě povinného ve Vlašimi v Družstevní ulici. Okresní soud v Benešově se tak snaží vymoci dlužných 300 Kč, což také odpovídá nejnižšímu podání.

Dražba:
Rovněž ve Vlašimi se 25. května od 8.30 v bydlišti povinného v ulici A. Roškotové koná dražba barevných televizorů Homtech a Otava s vyvolávací cenou 2000 Kč a 1000 Kč. Povinný dluží věřiteli 2960 Kč.

BEROUNSKO

Prodej: Město Hořovice prodává rozestavěný rodinný dům se stavební parcelou 174 o výměře 96 m² a také pozemkovou parcelu 175 o výměře 574 m² v katastrálním území Velká Víska v ulici Lipové. Prodej nemovitostí je podmíněn převzetím závazku města, že po dokončení rodinného domu na stavební parcele 174 kupující ponechá užívání jedné bytové jednotky v tomto domě Marii Horázné bezúplatně a na doživotí.

KLADENSKO

Pronájem: Kladno na základě navrženého ročního nájemného pronajme byt č. 54, 1+kk ve Vítězné ulici v Rozdělově, č. p. 2955, I. kategorie o ploše 31,24 m². Minimální roční nájemné činí 9421 Kč. Termín prohlídky: 17. 5. od 15 do 15.15 hod. Je třeba složit kauci 10 tisíc Kč v hotovosti. Obálky je třeba odevzdat do 10 hodin 23. 5. na podatelně Magistrátu města Kladna.

Veřejná zakázka: Předmětem je výměna svítidel veřejného osvětlení na Kladně od 15. 6. 2007 do 30. 10. 2008 za nejvýše 1,3 milionu Kč včetně DPH. Součástí zakázky je demontáž stávajících svítidel veřejného osvětlení, jejich ekologické odstranění, dodávka, montáž a odzkoušení nových svítidel. Nově montovaná svítidla musí splňovat požadavky zadavatele: Patří k nim, že celý korupus svítidla musí být vyroben z hliníkové slitiny vysokotlakým litím, dodáván nejméně v třech barevných provedeních a musí mít nejméně desetiletou záruku proti korozi. Nabídky je třeba odevzdat do 12 hodin 29. května.

KOLÍNSKO

Dražba: Kolín vyhlašuje na 7. 6. dražbu bytu 1+1 o výměře 73,65 m², Dukelských hrdinů 519, Kolín IV. Na nejnižší podání je stanovena částka 450 tisíc Kč.

Pronájem: Český Brod pronajme nebytové prostory v č. p. 6 na náměstí Arnošta z Pardubic o výměře 12,5 m². Nabídky adresujte na Městský úřad Český Brod.

KUTNOHORSKO

Prodej: Městský úřad Kutná Hora vyhlašuje záměr na prodej domu č. p. 47 v kutnohorské Pobřežní ulici včetně dvou pozemků za kupní cenu stanovenou 180 tisíc korun.

Veřejná zakázka: Městský úřad Kutná Hora vyhlašuje poptávkové řízení k plnění veřejné zakázky „dodávka a montáž informačního kiosku pro MěÚ Kutná Hora“. Nabídkové dokumentace zasílejte v zalepené obálce označené „poptávka – neotevírat – kiosek“ 31. května.

Prodej: Město Čáslav vyhlašuje záměr na prodej pozemků určených k zástavbě rodinných domů. Kupní cena byla stanovena na 540 Kč/m².

MĚLNICKO

Prodej: Obecní úřad Byšice prodá speciální cisternový automobil IFA W 50 LA/F od výrobce VEB IFA Nordhausen z bývalé NDR, rok výroby 1985. Momentální stav: koroze kabiny a rámu, bez technické kontroly, pojištění zaplaceno, motor nový, vývěva prošla GO. Stav pneumatik je 50 procent.

Pronájem: Obec Dobřeň pronajme část budovy č. p. 75 (konkrétně část střechy o výměře 2,25 m²) stojící na pozemku stavební parcely 89 v k. ú. Jestřábice. Dále pronajme část pozemku, parcely č. 820/6 v k. ú. Jestřábice o výměře 20 m².

MLADOBOLESLAVSKO

Prodej: Město Dolní Bousov prodává pozemky se stavbou v centru o celkové výměře 1928 m². Stavba – dům č. p. 128 – je ve špatném stavu. Řešením může být rekonstrukce i demolice. Lokalitu je možné napojit na všechny sítě. Nabídky lze zasílat do 17 hodin 27. června.

Výběrové řízení:
Dobrovice vyhlašují výběrové řízení na pronájem bytu č. 11 (1+kk o výměře 32,8 m²) v bytovém domě č. p. 234, Husova ulice, Dobrovice. Minimální kauce činí 82 tisíc Kč. Řízení se uskuteční na radnici 31. května od 15. hodin. Výběr zájemců proběhne obálkovou metodou.

NYMBURSKO

Pronájem: Nymburk pronajme kanceláře ve dvorním traktu budovy č. p. 467 na Boleslavské třídě. Jsou to kanceláře o výměře 28 m² a 52 m² se společným sociálním zařízením. Zájemci mohou podat přihlášku na adresu MěÚ Nymburk nejpozději do 8. 6. Současně musí zájemce složit kauci v pokladně úřadu ve výši čtvrtletního pronájmu 7000 Kč a 10 400 Kč. Bližší informace na tel. 325 501 209.

Dražba: Okresní soud v Nymburce draží 1. června v 10 hodin barevný televizor Sony s odhadní cenou 6000 Kč při nejnižší nabídce 2000 Kč a DVD Panasonic s odhadní cenou 3000 Kč a nejnižším podáním 1000 Kč. Dražba se koná v Choťovicích na Nymbursku v č. p. 104. Předměty budou k nahlédnutí půl hodiny před zahájením dražby.

Prodej: Milovice nad Labem prodají zahradu na parcele č. 356/1 o výměře 610 m² v zastavěném území města v ulici Konečná. Minimální nabídková cena je 90 Kč/m², jediným kriteriem je cena. Nabídky lze doručit na městský úřad v obálce s označením „Nabídka – pozemek p. č. 356/1 – Neotevírat“. Uzávěrka nabídek je dne 30. 5. ve 14.00 hodin.

PŘÍBRAMSKO

Pronájem: Příbram prodává obálkovou metodou do osobního vlastnictví garsonku o výměře 23 m² v ulici Riegrova. Nabídky lze posílat na městský úřad do 30. května do 14 hodin. Stejný byt město nabízí také v ulici Plzeňská.

Veřejná zakázka: Předmětem je zhotovení venkovního vodovodu v areálu 8. základní školy. Termín realizace je stanoven na červenec 2007, dokončení a předání díla na 24. srpna. Lhůta pro podání nabídky na adresu městského úřadu Příbram trvá do 8 hodin 31. května.

RAKOVNICKO

Prodej: Rakovník prodává obálkovou metodou volný byt číslo 13 na Vrchlického náměstí 55 o velikosti 2+1 v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 54,2 m² včetně podílu na společných prostorách. Nabídky zasílejte v zalepené obálce nebo osobně předejte do podatelny nejpozději 30. 5. na Městský úřad Rakovník, Odbor správy majetku, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník.

Veřejná zakázka: Rakovník zadává vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas a výběr zhotovitele na zvýraznění vybraných přechodů pro chodce. Projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti pro územní souhlas včetně výkazu výměr. Nutnou osobní prohlídku lze sjednat u P. Štrougala na tel. 313 259 118, odbor správy majetku. Soutěžní lhůta končí 25. května. Předpokládaná doba zahájení prací je 4. června, dokončení 31. července. Nabídky se předávají jako v předchozím případě.