„Když lidé zavolají na telefonní číslo 222 762 222, mohou nám sdělit svoje zkušenosti s diskriminačním jednáním, se kterým se setkali, a také se mohou dozvědět způsoby, jak se proti němu bránit,“ řekla koordinátorka projektu Jana Pospíšilová.

Mezi časté diskriminační praktiky patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

Kromě poradenské linky chce SOS společně s Iuridicum Remedium monitorovat aktuální situaci v oblasti diskriminačních praktik, poskytovat právní poradenství a právní cestou řešit typické případy diskriminace.

Podnikatelé budou mít podle Pospíšilové možnost přistoupit ke Kodexu nediskriminujícího podnikatele, čímž se zavážou, že podobné praktiky nebudou používat. Získají pak speciální nálepku, pomocí které budou informovat spotřebitele o svém postoji k této problematice.

SOS vysvětluje svůj projekt „alarmující situací“ v oblasti antidiskriminační legislativy a snahou podpořit přijetí antidiskriminačního zákona, který by právně zastřešil legislativní úpravu. „Podle několika odborníků na tuto problematiku je velice obtížné se v současné právní úpravě zorientovat i pro ně samé, natož pak pro laickou veřejnost,“ uvedli zástupci SOS.