Úřady by podle novely měly podnikatelům vydávat jen jediný průkaz pro všechny obory v podobě výpisu z živnostenského rejstříku. „Jeden dokument tak podnikatelům nahradí v řadě případů až desítky živnostenských listů, což znamená významnou administrativní i finanční úsporu,“ dodal k novele ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Nyní musejí podnikatelé za každý živnostenský list zaplatit 1000 korun, v budoucnu za výpis se všemi živnostmi zaplatí stejnou částku, ale pouze jednou. Například loni se zaregistrovalo 25 tisíc nových podnikatelů, kterým úřady vydaly oprávnění na 45 tisíc živností. Pokud by nová úprava platila již loni, ušetřili by podnikatelé 20 milionů korun.

Novela rovněž zahrnuje zrušení povinné praxe u začínajících podnikatelů, kteří mají ve svém oboru ukončené vzdělání, což podle Římana povede ke zvýšení prestiže učňovského školství. „Odborná učiliště budou více motivována k přípravě svých žáků do praxe,“ podotkl Říman.

S novelou zákona skončí také striktní příslušnost podnikatele k domovskému živnostenskému úřadu. Ministerstvo navrhuje, aby živnostník mohl veškeré změny v podnikání nahlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě v republice, domovský úřad bude řešit pouze pokuty.

Zatímco nynější živnostenský zákon má 124 stran, novela jich bude mít o 31 méně. Ze zákona bylo odstraněno 21 paragrafů a počet živností byl snížen z 261 na 95.

Ministerstvo si od novely živnostenského zákona slibuje kromě snížení administrativní zátěže podnikatelů také jednodušší a rychlejší vznik živnostenských oprávnění. Podle MPO by také měla především mladým a začínajícím podnikatelům usnadnit vstup do podnikání.