Stejně jako nyní měli loni na jaře těžkou hlavu třeba zelináři nebo pěstitelé chmele. Toho se nakonec v kraji sklidilo méně; v meziročním srovnání představoval pokles 13,5 procenta – avšak nenaplnily se obavy, že sezona bude ztracena, protože se nenajde dostatek lidí na jarní drátkování ani pak následně na sklizeň.

Jednička v rámci republiky

Ačkoli by spousta obyvatel kraje považovala střední Čechy spíše za region, kde se především daří průmyslu a na polích vyrostly skladovací haly, ve skutečnosti zde má rostlinná výroba klíčové postavení; i v rámci celorepublikového srovnání.

Pozici celostátní jedničky potvrzuje Ondřej Junášek z oddělení informačních služeb středočeské správy Českého statistického úřadu: „Středočeský kraj byl z mezikrajského pohledu největším producentem většiny zemědělských plodin; výjimkou byly brambory a méně pěstované komodity (jako chmel, vinná réva, slunečnice), kde kraj zastoupením na celorepublikové produkci stál zpravidla na druhé pozici.“

Loni se středočeským zemědělcům dařilo zejména v pěstování obilovin, u nichž objem sklizně vzrostl bezmála o pět procent. „Vyšší sklizně oproti předchozímu roku zaznamenaly všechny hlavní druhy obilovin – a také další zemědělské plodiny: řepka, brambory, luskoviny, kukuřice na siláž, pícniny, vinná réva a jablka; naopak meziroční ztrátu vykázali zemědělci u sklizené cukrovky,“ shrnul Junášek ohlédnutí za minulým rokem.

Výnosy se většinou zvýšily

Obilovin, jichž se ve středních Čechách vypěstovala bezmála pětina republikové produkce, středočeští zemědělci sklidili na 261,3 tisíce hektarů celkem 1,579 milionu tun. I když se proti předloňsku osevní plocha snížila o 0,2 procenta (konkrétně ubylo pět set hektarů), sklizeň se zvýšila o 4,8 procenta. Vzrostly tedy hektarové výnosy; průměrně to sypalo šest tun z hektaru (loni 6,04 t/ha, zatímco předloni to bylo 5,75). Nejpěstovanější byla v kraji pšenice; nejvíce se zvýšila produkce kukuřice na zrno a ovsa.

Jedenáctiprocentní nárůst sklizně zaznamenala řepka, což asi příliš nepřepí: žlutá pole jsou nápadná. Leckdo se však může podivit nárůstu produkce sóji (o 8,3 procenta) či máku (o 26,9 procenta). Naopak slunečnice, jejíž sešup pokračoval už třetím rokem, se v meziročním srovnání dostala pouze na polovinu předloňské produkce.

Vysoký skok zaznamenaly také luskoviny; v tomto případě směrem vzhůru. Proti předchozímu roku se sklizeň zvýšila o dvě pětiny (40,2 procenta). Sklizeň cukrovky meziročně poklesla o 3,7 procenta, brambor naopak zemědělci vykopali o 7,2 procenta víc. I v produkci brambor drží střední Čechy druhou příčku v republice: s podílem 22,8 procenta jsou hned za Vysočinou.

Meziročně se o desetinu (10,4 procenta) zvýšila v kraji sklizeň jablek, rovněž hodně závislá na ruční práci. Ze středních Čech pochází čtvrtina republikové produkce. „Z pohledu posledních deseti let se přesto stále jednalo o podprůměrný výsledek – a v pořadí čtvrtý nejnižší sklizený objem,“ poznamenal Junášek. Vcelku se dařilo středočeským vinařům, jejichž podnikání se však z pohledu velkých čísel jeví pouze okrajově: v tomto případě podíl středních Čech na celorepublikové produkci dosahuje jen 1,4 procenta.

Sklizeň zemědělských plodin ve středních Čechách v roce 2020

Plodina Sklizeň (t) Procenta minulého roku Výnos (t/ha) Podíl na celostátní produkci (%)
Pšenice ozimá 1 010 696 101,3 6,21 21,1
Pšenice jarní 28 437 115,6 4,40 27,6
Ječmen ozimý 144 876 110,0 6,12 20,8
Ječmen jarní 198 663 100,6 5,15 17,8
Žito 27 821 119,3 5,46 16,1
Oves 24 707 134,2 3,86 13,5
Triticale 30 526 120,8 5,08 14,3
Kukuřice na zrno 111 182 128,5 9,69 13,5
Luskoviny 20 599 140,2 2,47 22,4
Brambory 137 817 107,2 27,61 22,8
Cukrovka technická 995 565 96,1 61,28 27,1
Řepka 284 713 111,0 3,36 22,9
Kukuřice na siláž 1 233 108 107,3 39,35 14,0
Pícniny na orné půdě 747 564 108,4 10,30 14,1
Trvalé travní porosty 233 000 113,6 3,33 7,3
Chmelnice 1669 86,5 1,11 28,2
Vinice 1305 105,6 4,59 1,4


Zdroj: Český statistický úřad; údaje pro Středočeský kraj za rok 2020