Cenu převzala ředitelka Colognia press Štěpánka Líznerová z rukou Adriany Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

„Odborná porota ocenila příkladný přístup k zaměstnancům, který zahrnuje nejen oblasti vzdělávání, flexibilních pracovních podmínek nebo rovných příležitostí a odměňování mezi muži a ženami, ale i rostoucí nabídku částečných úvazků pro rodiče, okomentovala Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Ta dále uvedla, že v kolínském regionu firma podporuje znevýhodněné komunity. „Ať už lidí z Alzheimerovou chorobou nebo s postižením zraku. Zároveň Colognia press investuje do rozvoje mládeže, a to jak fyzického – prostřednictvím sportovních akcí – tak i profesního. S ohledem na svůj obor podnikání je firma důsledná ve snižování negativního dopadu na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu. Systematicky zavádí technologické inovace do pracovního procesu, a také v oblasti produkce odpadů a znečištění ovzduší,“ dodala.

Colognia press se zabývá výrobou etiket: například samolepících, bezpečnostních či chytrých.