Poté, co se objevil zájemce nikoli jen o pár kousků, ale o všechny zbývající pozemky (cca 100 hektarů), jež se městu už několik let nedaří prodat, zavládlo celkem nadšení. Jenže pak potenciální kupec změnil plány a hodlal zde vybudovat obří fotovoltaickou elektrárnu. Pro tyto účely však zóny vytvořené s přispěním státu nejsou určeny. A několikaměsíční přezkoumávání ministerstva, zda udělí, či neudělí výjimku, přineslo odpověď Ne. A to i přesto, že město bylo ochotné vrátit část dotace, jen aby se pozemky konečně podařilo prodat.

„Takový investiční záměr však není v souladu s podmínkami Programu na podporu rozvoje průmyslových zón a navíc nepřispívá k ekonomickému ani sociálnímu rozvoji regionu,“ řekl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček. Ministerstvo si podle jeho slov uvědomuje složitou finanční situaci Kolína v souvislosti s realizací průmyslové zóny, proto CzechInvest pomůže při hledání jiného investora.

Toho času jedná město se dvěma potenciálními kupci, kteří mají zájem o drobné kousky pozemků. Tedy drobné v porovnání s plochou, kterou měla zabírat fotovoltaická elektrárna. Společnost, jež ji chtěla vybudovat, však od snahy stavět v kolínské průmyslové zóně neustoupila. Nový záměr je opět takříkajíc z oboru. Tentokrát by se mělo jednat o výrobu elektřiny spalováním biomasy.

A to se u města nesetkalo vůbec s kladným ohlasem. „Nikomu ve vedení se nám to příliš nelíbí,“ řekl starosta Vít Rakušan krátce poté, co se nové vedení se záměrem seznámilo. Ani zastupitelé se na svém pondělním zasedání na záměr výstavby spalovny příliš netvářili, i když žádné oficiální stanovisko nepadlo, o ničem se v tomto směru nehlasovalo.

“Spalování biomasy, to je dobře zabalená spalovna odpadu,“ odhadoval zastupitel Jan Rakušan s tím, že Kolín by se mohl za pár let dočkat, že se mu za humna bude vozit odpad nejen jeho vlastní, ale i z okruhu padesáti, šedesáti kilometrů. Záměrem výstavby by se zastupitelé měli zabývat na dalším zasedání, až se všichni blíže seznámí s plány potenciálního kupce.