O Kolíně se mluví často jako o městě, které využívá hodně prvků z oblasti Smart City. Který považujete za nejzásadnější pro obyvatele?
My jsme samozřejmě rádi, že se takto o Kolíně mluví. Pro mě je jedním z nejzásadnějších systém parkování. V Kolíně propojujeme několik technologických prvků, které spolu vzájemně komunikují a poskytují občanům i návštěvníkům města aktuální informace. Umožňují jim tak zaparkovat v klidu a bez zbytečných nervů. Neméně důležitým prvkem je ale i bezpečnost. Jelikož je Spel kolínská firma, i my chceme být v tomto ohledu aktivní a městu pomáhat. City SOS hlásky jsou pak zajímavým řešením jak pro zajištění rychlé pomoci, tak pro prevenci kriminality.

Jaké systémy bylo nejtěžší v Kolíně realizovat a jaký pro to byl důvod?
Určitě náš první systém. Jednalo se o pilotní projekt na Karlově náměstí, kde jsme aplikovali úplně novou technologii parkovacích senzorů. Byl to pro nás zlomový okamžik a jsme rádi, že nám město Kolín důvěřovalo a dalo nám k dispozici takto velkou „laboratoř“.

Můžete zmínit, které Smart City prvky jsou v Kolíně výjimečné, které třeba ostatní města ve Středočeském kraji nemají?
Systém se v Kolíně se osvědčil, a tak jsme začali oslovovat i jiná města v rámci Středočeského kraje, kterým jsme vysvětlovali přínosy využitých technologií. Naše know-how se tedy snažíme předávat dál, aby se i ostatní města stala Smart. Co považuji za výjimečné, je Kolínská klíčenka. I když nepochází z naší „dílny“ je to opravdu projekt, který se městu velmi povedl.

Zmínil jste na setkání Deníku se starostou, že Kolín je pro vás určitou laboratoří. Na jakých novinkách pracujete, kterých by se město mohlo dočkat?
Počet automobilů se neustále zvyšuje, a proto bychom chtěli podpořit také městskou hromadnou dopravu a motivovat občany k jejímu využití. V Kolíně nově pracujeme na systému, který občanům poskytne online informace o odjezdech autobusů a jejich případných zpožděních.

Jsou nějaké oblasti Smart City, kterým byste se rádi věnovali, ale z nějakého důvodu to ještě není možné?
Velmi rádi bychom se věnovali spojení umělé inteligence s naším parkovacím systémem. Při tomto spojení totiž dokážeme predikovat obsazenost jednotlivých parkovacích míst a občanům tak říci, kolik aut bude pravděpodobně parkovat například Karlově náměstí ve 12 hodin. Toto nás hodně láká, ale zatím jsme nenavázali spolupráci s žádnou firmou, která by nám v tomto ohledu dokázala alespoň trochu poradit.

Jak to vůbec funguje – vyvíjíte technologie sami od začátku, nebo někde nakupujete hotová řešení?
Jedná se v podstatě o kombinaci obojího. Některé systémy si sami vyvíjíme a některé nakupujeme. I do hotových, nakoupených řešení však často implementujeme naši technologii.

Je problém sehnat pracovníky, kteří by technologie vyvíjeli a adaptovali pro Kolín, případně je instalovali v terénu? Pokud ano, jak situaci řešíte?
Myslím si, že s takovým problémem se v dnešní době potkává vícero firem. Spel se snaží být v této oblasti aktivní. Máme například navázanou úzkou spolupráci se Střední průmyslovou školou v Kutné Hoře. Snažíme se tak ve studentech vyvolat zájem o technologie a podpořit je v jejich vzdělávání. Mimo to nabízíme mladým inženýrům a technikům byty, které jim na začátku kariéry přijdou vhod.