S ohledem na situaci na českém trhu práce se automobilka už v uplynulém roce zapojila do projektu Ukrajina podporovaného českou vládou, který by měl do České republiky přivést až 5000 ukrajinských pracovníků mířících především do českého průmyslu.

K zapojení do tohoto projektu vedla kolínskou automobilku podle slov jejího mluvčího Marka Hovorky stejně jako řadu dalších průmyslových podniků situace na trhu práce v České republice, kde je dlouhodobě nejen vzhledem k nízké nezaměstnanosti stále těžší najít motivované zaměstnance na dělnické pozice.

Čtěte také: Z TPCA vyjelo auto s pořadovým číslem 3 000 000

„Postupně přijde do TPCA okolo stovky zaměstnanců z Ukrajiny," potvrdil Marek Hovorka. Jak upřesnil, jde o zaměstnance se středoškolským, případně vysokoškolským vzděláním, velmi motivované pracovat v TPCA. „Opustili proto svoji práci na Ukrajině a míří k nám především se snahou zabezpečit svoje rodiny na Ukrajině," dodal mluvčí.

Lidé z cizí země samozřejmě nebudou mít lehkou situaci s adaptací v novém prostředí. I na to prý automobilka myslela.

„Připravili jsme pro ně rozsáhlý adaptační program zahrnující tlumočníky z ukrajinštiny, ukážeme jim vše potřebné ve městě i okolí, samozřejmostí je zajištění ubytování. Budeme se snažit, aby co nejrychleji zapadli do života nejen továrny, ale i regionu. Proto jsme jim přichystali kurzy českého jazyka a spolupracujeme úzce s vedením města, úřadu práce a dalšími institucemi," popsal Marek Hovorka.

Čtěte také: Oprava obou nádraží by mohla skončit současně

Jak situaci s příchodem nových zaměstnanců TPCA, a tedy i obyvatel Kolína, jsme se ptali starosty města Víta Rakušana.

Jak se město staví k situaci, že do Kolína přicházejí pracovníci z nové země?

Město Kolín bylo vedením firmy TPCA o vzniklé situaci informováno. Uvědomujeme si, že situace na českém trhu práce není jednoduchá, zájem o práci v dělnických profesích je minimální a TPCA není jedinou firmou, která musí tuto situaci řešit přijímáním zaměstnanců z ciziny. Jako město Kolín musíme brát danou situaci jako fakt a jsme rádi, že jsme s ní byli podrobně s předstihem seznámeni.

close Kolínský starosta Vít Rakušan info Zdroj: Deník/ Jakub Šťástka zoom_in Neobáváte se změny v bezpečnostní situaci, se kterou se potýkají třeba Kvasiny na Rychnovsku?

Změny bezpečnostní situace se neobáváme, a to především z toho důvodu, že se TPCA věnovala detailně výběru zaměstnanců. Ti museli splnit řadu podmínek, jejich vzdělanostní struktura je výrazně nadprůměrná, jsou mezi nimi dokonce absolventi vysokých škol. A samozřejmou podmínkou bylo to, aby každý z uchazečů o práci v Kolíně splnil podmínku čistého trestního rejstříku a bezúhonnosti. V případě, že by se přes všechno zmíněné někdo z nových zahraničních zaměstnanců dopustil v Kolíně trestného činu, znamená to pro něj za prvé okamžité ukončení pracovního poměru, za druhé pak i vyhoštění z ČR.

Jak spolupracujete s automobilkou na tom, aby se zde Ukrajinci rychle adaptovali?

Jsme připraveni spolu s automobilkou TPCA zorganizovat setkání s novými zaměstnanci, kde jim bude představeno město, možnosti využití služeb v Kolíně, ale i jasně představen model místního řádného občanského soužití.

Jak obecně vidíte soužití města a největšího zaměstnavatele a jeho pracovníků?

Situace v této oblasti měla od začátku působení TPCA u nás v regionu výrazný vývoj, doufám, že pozitivním směrem. Kolínu přibylo za 10 let téměř 2 000 obyvatel a je jasné, že to mělo pro město jisté důsledky v oblasti sociální, ale i např. dopravní. V současné době si však myslím, že TPCA do našeho regionu patří, výrazně se podílí se výkonnosti lokální ekonomiky a podporuje v našem regionu řadu aktivit v různých oblastech. Za sebe říkám, že jsme v současnosti dobrými sousedy, partnery, kteří se vzájemně informují a pokud na nějakou dílčí záležitost nemají stejný názor, jsou schopni kultivovaně a klidně dojít k rozumnému řešení.

O situaci na trhu práce jsme si povídali s ředitelem Úřadu práce v Kolíně Janem Máslíkem.

Jaká je v současné době situace na trhu práce na Kolínsku?

V uplynulém období se situace na trhu práce vyvíjela standardně. Přestože došlo v zimním období k mírnému nárůstu počtu osob bez práce, v meziročním srovnání zaznamenáváme už třetím rokem opakovaný pokles celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob se blíží úrovni před hospodářskou krizí z roce 2008. Dlouhodobý prorůstový výkon ekonomiky a poptávka zaměstnavatelů po nových zaměstnancích dokázaly sezónní vlivy téměř vyrovnat. Velmi pozitivně se na trhu práce projevuje též další prohloubení proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, cíleného přístupu k uchazečům o zaměstnání a v neposlední řadě pak i podpora státu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Daří se umisťovat dlouhodobě nezaměstnané do průmyslových firem?

Jak už bylo řečeno výše - ÚP ČR se věnuje dlouhodobě nezaměstnaným velmi intenzivně a stále pracuje na ještě další intenzifikaci. Za zmínku stojí např. výběrová řízení pro zaměstnavatele podle jejich požadavků a potřeb, jejichž počet je každý rok vyšší. Počet uchazečů, kteří se zúčastnili této aktivity v roce 2016, dosáhl počtu 1 503 osob. I v letošním roce počítáme s tím, že tuto hranici posuneme ještě dále, a poskytneme tak maximální servis našim klientům z řad nezaměstnaných i zaměstnavatelů. Tyto akce spolu s dalšími přesně mířenými opatřeními pro konkrétní cílové skupiny uchazečů se výrazně podepisují na poklesu počtu dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR.

Spolupracujete s agenturami práce a zaměstnavateli na speciálních akcích pro dlouhodobě nezaměstnané, s jakým efektem?

Spolupracujeme se všemi zaměstnavateli v regionu a snažíme se maximálně vyhovět individuálním možnostem, schopnostem a dovednostem našich klientů, které jsou velmi často (např. v případě zdravotního omezení) jednou z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti. ÚP ČR proto ve snaze sladit nabídku a poptávku na trhu práce zohledňuje při zprostředkování zaměstnání i tuto oblast. V uplynulém roce došlo k výrazné nadregionální spolupráci se zaměstnavateli z okresů Benešov a Praha – východ. Souhrnem lze říci, že náborové akce realizované napříč zaměstnavatelskými sektory a obory jsou velmi úspěšné.