První běžci se vydají na trať závodu na stadiónu Mirka Tučka v kolínských Borkách v 10 hodin.

Start proběhne systémem výběhu po dvojicích v intervalu jedné minuty, závodníci musí před vstupem na stadión vyplnit registraci a musí se prokázat platným negativním PCR testem ne starším 7 dnů nebo antigenním testem ne starším 72 hodin nebo certifikátem prokazujícím ukončené očkování před více než 14 dny nebo potvrzením o pozitivním testu na Covid-19 ne starším 90 dnů. Na stadiónu není možné využít šatny ani sprchy, toalety budou v provozu. 

Pořadatelé doufají, že ani tyto přísné podmínky neodradí běžce od možnosti absolvovat tento tradiční kolínský závod a těší se na hojnou účast.

Prezentace od 8.15 hodin, uzávěrka 15 minut před startem závodu. Možnost přihlásit se je i online na www.vytrvalcikolin.cz, nebo na telefonním čísle: 775 139 429.

Kategorie

Muži A do 39 let (ročník 1982 a výše)
Veteráni B 40 – 49 let (1972 – 1981)
Veteráni C 50 – 59 let (1962 – 1971)
Veteráni D 60 – 69 let (1952 – 1961)
Veteráni E 70 let a starší (1951 a níže)
Ženy F do 34 let (1987 a výše)
Ženy G 35 – 44 let (1986 – 1977)
Ženy H 45 – 55 let (1976 – 1966)
Ženy CH 56 let a starší (1965 a níže)