Druhý ročník Memoriálu Hany Greenfieldové uspořádaly Sportovní oddíl plavání Kolín a Město Kolín na počest kolínské rodačky, která se jako dítě učila v Labi plavat a později byla odsunuta do koncentračního tábora, jež jako jediná z rodiny přežila, o čemž později napsala několik knih a pravidelně Kolín navštěvovala a podporovala opravu synagogy.

Letos obdržela in memoriam Cenu města Kolína, v krátké řeči na ni před startem vzpomněla i její dcera, příbuzní a přátele rodiny si také zaplavali. Vavříny vítězství si povětšinou odnášeli členové kolínského oddílu plavání, na pět set metrů to byl Tomáš Mach a Veronika Puchnerová, na kilometr Kristýna Beringerová a neregistrovaný Martin Král, na tři kilometry Mirek Břinčil a Blanka Lelková.

Tisícimetrovou trať pokořil i Vít Rakušan, předchozí starosta města a poslanec Parlamentu České republiky. „Tím nápadem jsem byl nadšený a podporoval jsem jej, už ani nevím, proč jsem neplaval vloni, ale letos jsem byl o mé účasti rozhodnutý. Jen nevím, jestli to přežiji, když jsem si ten kilometr přepočítal na bazény,“ smál se před startem.