Všichni zájemci se mohou hlásit na telefonní číslo 602 486 012.