„V rozlosování  jsme měli štěstí na základní skupinu a konečné deváté místo nepovažuji za neúspěch," uvedl předseda kolínského klubu Petr Šotola.

Na obranu Kolína je nutno podotknout, že jeho hráči patřili k nejmladším i nejmenším  na hřišti. Takže lepší roky má třeba pře sebou. „Tak to určitě," hlásí Petr Šotola.

Máte za sebou pořadatelství MČR. Jaké podle vás bylo?
Pořádat akci takového významu bylo určitě náročné, účast byla velká, zúčastnilo se osmnáct týmů, což je o šest týmů více než v minulém roce. Přidělení pořadatelství bylo pro náš klub odměnou za dobře odváděnou práci s mládeží.

Jaké máte ohlasy na jeho uspořádání a jeho samotný průběh 
v Kolíně?
Za celé tři dny jsem neslyšel jedinou negativní reakci. Naopak, co se týče stravování  a ubytování v restauracích  Stap a Zimní stadion klapalo vše na jedničku. Samotný turnaj proběhl hladce a dle našich představ.

Každý podobný podnik zabere spoustu času. Můžete hodinově vyčíslit, jak dlouho jste akci připravoval a jak to bylo náročné?
Nedělal jsem to sám a hrubým odhadem to bylo kolem padesáti hodin. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kdo se na akci podíleli.

Pořadatelství jste vzal hodně zodpovědně. Při slavnostním zahájení hrála hudba Františka Kmocha a také se hrála česká státní hymna. Kdo přišel s takovým nápadem?
Napadlo to mě, myslím si, že k akci, jako je mistrovství republiky, česká státní hymna patří stejně jako ke Kolínu dechová hudba  a „kolínská hymna" Kolíne, Kolíne. Přivítání všech družstev místostarostou Kolína panem Pospíšilem bylo opravdu milé a dodalo významnosti celé akci.

Můžete se pochlubit skvělou mládežnickou základnou. 
V současné době registrujete kolem 170 dětí. To už je pořádné číslo…
Informace máte správné, ale dětí není nikdy dost. Rádi v našich řadách přivítáme všechny děti, které se rády hýbou.

Směle tak konkurujete preferovaným sportům, jako je fotbal nebo hokej. Čím si vysvětlujete takový zájem o volejbal?
Volejbal je sport pro mladé i staré, kluky i holky a můžete ho hrát aktivně prakticky 
v jakémkoli věku.

Již dva roky spolupracujete s 2. základní školou. Co všechno se skrývá za tímto projektem?
Západka v čele s paní ředitelkou Holcmanovou v začátcích podpořila náš nápad  na „volejbalovou školu" – přihlásili jsme se do projektu Partnerská škola a svaz udělil certifikát. Projekt je v podstatě marketingový nástroj, jak dát vědět širší veřejnosti, že na škole funguje volejbalový kroužek. Volejbalový svaz zároveň materiálně pomáhá se sportovním náčiním.

Volejbal má v Kolíně dlouholetou tradici. Co je vaším cílem do budoucna?
Naším cílem je navázat na tradici volejbalu v Kolíně a 
v mládežnických kategoriích přivézt nějakou tu medaili 
z republiky. Třeba se jednou dočkáme toho, že to bude 
z vlastních odchovanců. Uvidíme, směr máme (smích).

Ve vašem klubu působí také jako trenér váš bratr Mirek, bývalý mistr republiky a jeden z nejlepších blokařů své doby. Jak je vnímán dětmi? Vnímají to, že je trénuje jeden z nejlepších volejbalistů české historie?
Velký přínos vidím v jeho zkušenostech s profesionálním volejbalem a vyšší úrovní volejbalu. On sám, ale také jeho bývalí  spoluhráči Hudeček nebo Štokr byli u nás několikrát na besedě.

Vychovávat děti je záslužná věc. Kdo si ve vašem klubu zaslouží metál za tuto práci?
Naprosto všichni! Trenéři, rodiče i děti.

Staráte se o děti, zároveň ale nezapomínáte na budování areálu. Před pár lety jste zrekonstruovali ten „U Chaty" a nedávno prostory ve fotbalovém areálu FK Kolín, kde vyrostla dvě antuková a jedno hřiště na plážový volejbal plus zázemí. To muselo být docela nákladné. Prozradíte výši ceny a kdo všechno se na tom podílel?
Postupně se opravovalo zázemí u chaty, kde chybělo zázemí a sociálky, následovaly nové kurty, které byly zapotřebí, právě kvůli neustále se zvětšující základně mládeže. Za poslední čtyři roky byly proinvestovány zhruba dva miliony korun, ale také odpracovány  tisíce brigádnických hodin rodičů, členů oddílu, všech možných přátel (smích). Velké díky patří městu Kolín a ostatním sponzorům, díky kterým se nám podařilo vytvořit podmínky pro naše děti a ty nám to určitě vrátí.

Když už jsme u peněz, jaký je rozpočet Kolína na jednu sezonu? Mám tím na mysli od těch nejmenších až po áčko dospělých?
Rozpočet máme kolem jednoho milionu korun, kdy náklady na tým mužů se pohybují okolo 80 tisíc, vše ostatní jsou náklady na mládež.