Ta přidělila projektu kolínských atletů částku ve výši 300 000,- Kč, která je určena na vybavení atletického stadiónu zařízením a nářadím potřebným jak pro závody, tak pro trénink.

Z této částky pořídí TJ Sokol Kolín-atletika kryt na doskočiště pro skok o tyči, které má vysokou hodnotu a doposud silně trpí povětrnostními vlivy, dokoupí 20 závodních překážek tak, aby byly k dispozici překážky pro všech 8 drah v cílové rovince, a zakoupí široký sortiment nářadí od raketek, vytyčovacích met a dalších pomůcek pro nejmenší děti z přípravek přes tréninkové medicinbaly a podložky až po závodní míčky, koule, disky, kladiva či oštěpy pro všechny věkové kategorie.

Slavnostně budou všechny pomůcky a zařízení zakoupené v rámci tohoto grantu předány představiteli TPCA kolínským atletům na Velké ceně města Kolína, která letos proběhne na atletickém stadiónu Mirka Tučka v Borkách v neděli 23. srpna od 10 hodin.

(Jiří Tuček)