Republikový šampionát ve skocích pro kategorie jednotlivců, žen, U25 a oblastních družstev se letos odehraje od 4. do 7. srpna v areálu středočeského resortu Equitana Martinice. Měsíc před akcí je již schválen rozpis jednotlivých soutěží. „Zvažovali jsme poměrně dlouho, jaký systém soutěží, respektive časový rozvrh zvolit. Nakonec jsme se i po konzultaci s některými jezdci rozhodly využít zkušenost z předloňského roku, kdy jsme první kolo jednotlivců zařadili již ve čtvrtek odpoledne. V této nejnáročnější kategorii tak mají koně alespoň jeden den na odpočinek,“ uvedl ředitel závodů Aleš Suchánek.

Ostatní kategorie budou mít zahajovací den ve znamení tréninků na kolbišti, o který samozřejmě nepřijdou ani již zmínění jednotlivci. „V pátek čeká ženy, jezdce do 25 let a družstva první kolo. Sobota již bude naplno se všemi účastníky mistrovství, přičemž ráno budou zahajovat ženy, po nich nastoupí kategorie U25, následně jednotlivci a program tohoto dne uzavřou týmy, pro něž to bude závěrečný boj o medaile. Budeme tak posléze dekorovat první mistry, a nejen ti se mohou večer těšit na tradiční párty v Seníku. V neděli se medailových ceremoniálů dočkají i zbývající tři soutěže,“ prozrazuje Suchánek.

Přihlášky a kvalifikace musí být oblastním sekretářům doručeny do 22. července 23:00 hodin, ti mají poté tři dny na definitivní odevzdání přihlášek. V pondělí 25. července hodinu před půlnocí také musí být objednány závazně všechny boxy. Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit ty dvojice, které doloží splněné kvalifikační výsledky. Ty musí být na úrovni T* (145 centimetrů) nejméně jednou do čtyř trestných bodů a dva do osmi trestných bodů. Ženy musí absolvovat alespoň jedno ST** (140 centimetrů) do osmi bodů, jedno ST* (135 centimetrů) do osmi bodů a stejnou úroveň ještě jednou do čtyř bodů. O něco náročnější to mají jezdci do 25 let. Ti totiž musí dokončit ST* do čtyř bodů, ST** do osmi bodů, a ještě jedno T* taktéž do osmi bodů.

Zájemci o start v týmové soutěži musí mít za sebou dva parkury stupně S** (130 centimetrů) s maximálně čtyřmi trestnými body. Vždy se tento požadavek váže na dvojici – tj. jezdce a koně. „Samozřejmě složení týmů určuje oblastní výbor. Kdo tedy má splněnou kvalifikaci, tak nemůže automaticky počítat, že bude moci za oblastní družstvo startovat. Jednotlivé oblasti mohou vyslat až tři týmy, ale dle dřívějších zkušeností se jedná spíše o výjimku a většinou mají družstva dvě či jedno,“ upřesňuje ředitel závodů.

Pořadatelé také chystají doprovodný program pro účastníky a diváky, ale bližší podrobnosti zatím prozradit nechtějí. „Vše je zatím v jednání, ale už máme představu, jak by to mělo vypadat. Každopádně účastníci se mohou těšit na tradiční párty, byť možná bude v jiném režimu, aby to neovlivnilo proběh soutěží, a aby si to všichni maximálně užili. V neděli se na kolbišti představí úplně jiná sportovní disciplína, která nemá s koňmi nic společného. Jaká to bude, to si zatím necháme pro sebe,“ dodal Aleš Suchánek.