Trvale tu pobývá deset let, poprvé sem zavítal jako trenér, kdy ho na Policejní akademii do Prahy vyslala korejská federace Taekwondo. Tehdy se ale do Čech prý ještě nezamiloval. „Poznal jsem nejdříve české lidi kolem taekwondo, které mám moc rád. A také jsem si tu našel manželku. Mám rád celou svou českou rodinua samozřejmě i další přátele mimo bojové umění,“ přiznává, co ho u nás nakonec dokázalo udržet natrvalo, ačkoliv připouští, že čeština je pro něj stále veliký problém, jelikož mu znemožňuje, aby dělal spoustu věcí sám. A pochopitelně mu tu chybí přátele.

Přesto je u nás v taekwondo velmi respektovanou osobou. On sám to přičítá tomu, že se od doby, kdy začal toto bojové umění cvičit, konkrétně v roce 1979, když mu bylo šest let, setkal s mnoha mistry a trenéry, kteří ho inspirovali. „Všichni byli mým vzorem a já se vždy snažil od nich naučit všemu, co jsem považoval za vhodné pro svou současnou i budoucí práci trenéra. Mluvit pouze o jednom by bylo velmi těžké a nespravedlivé,“ říká mistr Lee o své cestě na vrchol a připouští, že ho taekwondo úplně pohltilo už v samém začátku, třebaže nebylo tehdy v Koreji příliš rozšířené. Svůj první černý pásek získal prý už v sedmi letech. A miluje ho dodnes.

Dobrým žákem podle mistra ale nemůže být každý. Nutnými předpoklady pro zvládnutí nejen techniky je prý vychování, píle a snaha překonávat překážky. Také nafoukanost se s taekwondo v žádném případě neslučuje. Dobrým mistrem je pak údajně ten, kdo je schopen se neustále vzdělávat, kdo má snahu se zlepšovat a samozřejmě ten, kdo to nedělá pro sebe, ale pro své svěřence. Práce s lidmi ho musí bavit a naplňovat.

Pokud se tomuto umění chcete naučit přímo od mistra Lee Youn Jae, přihlaste se na jeho tréninky, které se konají pro všechny věkové kategorie v pondělí a ve středu ve velké tělocvičně Gymnázia v Kolíně.

TAEKWONDO
Bojové umění taekwondo vzniklo z prastarého korejského umění Taek Kyon, které se používalo na korejském poloostrově a využívalo komplexní systém úderů a kopů.
Taekwondo WTF a ITF sice nesou stejný název a rovněž základy tohoto bojového umění jsou shodné, avšak politické rozdělení Koreje na konci druhé světové války vedlo k tomu, že tato dvě taekwonda se staly výrazně odlišnými bojovými sporty. Je zřejmé, že z politických důvodů bylov Česku až do sametové revoluce známo a podporováno pouze Taekwondo ITF, které bylo propagováno komunistickou KLDR (Severní Koreou).