„Ve spolupráci se společností TPCA a jeho grantového programu jsme tělocvičnu vybavili novými žíněnkami a sportovním náčiním,“ uvedl šéftrenér Břetislav Olexa.

JUDO ŠKOLIČKA PRO DĚTI OD 4 LET

Hlavní zaměření tréninků pro předškolní děti od 4 let je výuka základním pohybovým dovednostem a základům judo.  „Výuka probíhá formou hry a základní cviky judo se provádí v kleče na tatami pro zvýšení bezpečnosti,“ objasnil Olexa.

Smyslem cvičení dětí v tomto věku je rozvoj jejich kloubní pohyblivosti a vytvoření kladného vztahu ke sportu. Děti trénují jednou týdně v úterý po dobu 45 minut.

JUDO PRO DĚTI OD 6 LET

Je vhodné pro děti, které mají chuť učit se novým dovednostem v úpolovém sportu, zvýšit svou fyzickou zdatnost a poznat nové kamarády.

„Nejdříve se učíme pádovým technikám, které potřebujeme k nácviku dalších technik. Dalším krokem je nauka bojových technik hodů a držení,“ nastínil Olexa.

Děti trénují dvakrát týdně v pondělí a ve středu po dobu 90 minut.

JUDO PRO DOSPĚLÉ

Pro dospělé nováčky kolínský oddíl každoročně otevírá kurz judo/sebeobrany. „Trénink zahrnuje výuku pádových technik, technik hodů a porazů, držení, škrcení, páčení končetin a nácviku sebeobrany,“ podotkl Olexa.

Tréninky pro dospělé probíhají v úterý a čtvrtek a trvají 90 minut.

Nábor nových členů proběhne v druhé polovině září. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách www.judokolin.cz. Pozor: kapacita náboru nových členů je omezena.

Zájemci se již nyní mohou informovat na telefonním čísle: 607 558 994, nebo na e-mail: judo.kolin@seznam.cz nebo v případě judo školičky na skolicka@judokolin.cz.