Jednotlivé soutěže druhého kola kolínského klubového seriálu byly hodnoceny podle dosaženého času, ale i na základě bodů podle počtu úspěšně překonaných překážek. Větší počet bodů mohli získat jezdci, kteří překonali žolíka (obtížnější nepovinnou překážku).

Druhé kolo nového seriálu kolínských klubových soutěží přilákalo ještě větší počet účastníků než kolo první, přijeli i závodníci a koně z okolních stájí. Kromě začínajících jezdců a koní se na závěr představili i zkušení jezdci, kteří reprezentují kolínský klub na celorepublikových soutěžích. Rozšířily se i řady diváků.

Seriál klubových soutěží Stáje Václav Kolín se letos jede poprvé. Je otevřen všem koním a jezdcům bez omezení. Zúčastnit se mohou závodníci z širokého okolí včetně nejmenších dětí. Skládá se ze šesti kol konaných po sobě ve čtrnáctidenních intervalech a vyvrcholí finálovou soutěží na začátku prosince.