K vidění budou souboje v sambu od žákovských kategorií až po seniory a utkání v combat (bojovém) sambu a grapplingu v seniorské kategorii. Rozpis závodů je na internetové stránce http://kolin.czech-sambo.cz . Občerstvení bude zajištěno přímo v hale.