Nepodmíněné tresty

od 19.9. 2010, 1 SU – Michal Kopecký (FK Kolín), od 25.9. 2010, 2 SU – Viktor Klocperk (Jevany), Filip Čabrádek (Rostoklaty), 1 SU – Tomáš Tuhý (Krakovany), Michal Urik (Radim), Jan Vondrášek (Liblice), Tomáš Menšík (Rostoklaty), od 26.9.2010, 5 SU – Jiří Oberreiter (dorost Krakovany).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Zdeněk Košner (Radovesnice II) – vyhovuje se a a mění na 1 SU podmíněně od 29.9. do 28.12.2010.

Různé

1. Do zasedání DK se dostavil Ludvík Svoboda – vedoucí dorostu Sokol Sendražice k projednání údajného neoprávněného startu hráče Filipa Neřolda. Hráč Neřold se jednání opakovaně nezúčastnil. Z tohoto důvodu DK odročuje jednání na 6.10.2010 v 16.30 hodin. Na toto jednání se dále dostaví hlavní rozhodčí Marek Radina.
2. DK neprojednala: Rudolf Motajčík (Veltruby).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i od­ díly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘ řádu ČMFS.