„Zaměřujeme se především na moderní tanec, styly Disko dance, Disko show, Modern dance, Jazz, Break dance, Electric boogi (robot) a Hip hop. Jedná se o skupinové tance, o choreografie. V současné době má skupina asi 100 členů. Děti trénují dvakrát až třikrát týdně ve Společenském domě Kolín, v 7. ZŠ a v Sokolovně Kolín. Jednotlivé tréninky jsou vedené zkušenými lektory a tanečníky z celé republiky,“ uvedla šéfka klubu Olga Žáková.

Dance Club Inferno se dělí na dvě části. Na soutěžní skupinky a na základní kurzy, které jsou otevřené pro širokou veřejnost.

„Soutěžní skupinky jsou dvě a to děti do 12 let a děti starší 14 let. Tyto skupiny se zaměřují především na choreografie disco, show a street. Někteří z těchto skupin se i velmi aktivně věnují break dance a Electric boogi,“ nastínila Žáková.

Základní kurzy se konají v Kulturním domě Kolín. Jsou určeny pro začátečníky i mírně pokročilé. Tyto hodiny navštěvují děti od 5 let do 20 let. Trénují jedenkrát týdně.

Pro děti 1. stupně jsou hodiny hip hop a street každý pátek od 13.30 - 14.30 hodin v Kulturním domě. Pro 2. stupeň hip hop a street každou středu od 16.30 - 17.30 hodin.

Mimo těchto hodin je možné navštěvovat již výše zmíněné hodiny break dance a electric boogi a to každou středu od 17.30 - 18.30 (začátečníci) a od 18.30 - 19.30 (pokročilí), také v Kulturním domě Kolín.

„Do všech našich hodin je možné se přihlásit i během roku na hodinách,“ podotkla Žáková.

„Mimo pravidelných tréninků organizujeme dvakrát ročně taneční soustředění. V letních měsíc je otevřené pro širokou veřejnost. Pořádáme mikulášské pro děti a na konci každé sezony uskutečňujeme závěrečné vystoupení pro rodiče. Několikrát za rok vystupujeme na plesech a různých jiných akcích, jako například Sportovec města Kolína nebo závodech Dračích lodí v Kolíně,“ uzavřela Olga Žáková.