„Víme, že město nemá na rozhazování a o to víc si vážíme jakékoliv podpory z jeho strany. Dříve jsme nemívali téměř žádnou finanční podporu a hrozilo, že jezdectví na Kolínsku zanikne," uvedl předseda oddílu Václav Drbal.

„Stávající vedení radnice se ale v rámci možností snaží podporovat všechny sporty, které mají na Kolínsku dlouhou tradici a o které je zájem, nejen hlavní masové sporty, jako je fotbal nebo hokej. Velice si toho vážíme a děkujeme za to. Radnice tak rozšiřuje možnosti sportovního vyžití pro obyvatele Kolínska a jejich děti a dělá z Kolína opět o něco lepší a atraktivnější místo,“ dodal.

Rekonstrukce stájí

Venkovní dvojbox pomůže zvládnout budoucí nezbytnou rekonstrukci téměř půl století starých hlavních stájí, které jsou stále v původním stavu z roku 1972. Ta je pro kolínský jezdecký klub aktuálně největší prioritou. Klub ji plánuje rozdělit do několika etap realizovaných postupně během několika po sobě následujících let.

Právě během logisticky náročné postupné rekonstrukce stájových míst pomůže nyní pořízený venkovní dvojbox, kde je možné přechodně ustájit alespoň dva koně po dobu rekonstrukce jejich stájových míst.

Povrch výcvikové haly

„Do budoucna by kolínský jezdecký klub rád vyměnil i povrch ve výcvikové hale. Stávající starý hlinitopísčitý povrch by chtěl nahradit modernějším a bezpečnějším povrchem tvořeným speciálním křemičitým pískem se zapracovanou textilií, která zajistí pružnost a stálou vlhkost povrchu. Stejně tak by klub potřeboval rekonstruovat a obnovit staré a poničené výcvikové překážky,“ doplnil Václav Drbal.

Sportovní jezdecký klub "Stáje Václav Kolín"V současné době má klub sto aktivních členů a ve stájích dvacet koní. A tito členové se aktivně starají o chod jízdárny a pořádání soutěží. Oddíl také pravidelně pořádá jezdecké závody, včetně s celorepublikovým významem. Samozřejmě nedílnou součástí klubu je práce s dětmi. Zájem o jezdecký kroužek se stále zvyšuje, počet členů dětského jezdeckého kroužku dynamicky narůstá.

Miroslav Slaný