Kolínský florbal působí na území města Kolína již od roku 2001 (pod názvem FbC Kolín od roku 2003). Od té doby se mnohé změnilo a od původního týmu v jedné kategorii mužů, se klub rozrůstal přes juniory k současným starším žákům a dorostenkám. „V tuto chvíli tedy máme čtyři herní kategorie, ve kterých budeme nastupovat v nadcházející sezoně 2008 – 2009. Za největší úspěchy bych vyzdvihl dvě třetí místa juniorů ve 2. lize, to bylo v sezonách 2005 – 2006 a 2006 – 2007) a postup do 4. ligy mužů v sezoně 2005 – 2006,“ uvedl Ladislav Zima z florbalového oddílu.

V letošním roce jsme se kolínský florbalový klub úspěšně spolupodílel na organizaci 1. kolínské olympiády základní škol, na kterou především z vlastních prostředků a za příspěvku města Kolína pořídil nové florbalové mantinely. „Pro klub toto byla prozatím největší investice v dosavadní historii, stálo nás to 108 900 korun,“ řekl Zima.

„Věříme tak, že tento prvek zase posune kolínský florbal o řádný kus výše. Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří mají nemalou zásluhu na našich úspěších. Bohužel stále platí pravidlo, že členové nesou na svých bedrech většinu nákladů – především na pronájem hal, tudíž dík patří i jim či jejich rodinám,“ řekl klubový funkcionář.

Nyní mají týmy prázdninový klid, kdy se účastní pouze turnajů a to jen sporadicky. Jinak probíhá běhací příprava, od září však začnou již se standardním tréninkem.

Tréninky budou každé úterý a čtvrtek v hale v Borkách v uceleném bloku od 17 až do 21 hodin. „V tomto čase se vystřídají veškeré kategorie starší žáci, dorostenky, junioři i muži,“ dodal Ladislav Zima.

Florbalisté přijmou nové hráče

Florbalový klub FbC Kolín vyzívá všechny zájemce o florbal, kteří spadají do kategorií Junioři (rok narození 1989 – 1993), Starší žáci (rok narození 1993 – 1996), Dorostenky (rok narození 1991 – 1993+), aby mne kontaktovali Ladislava Zimu na e–mailu: fbckolin@email.cz, či telefonním čísle 736 526 620, nebo 723 605 600.