Ta se uskuteční od 18 hodin v CEROPu Kolín v historickém sálu. Právo účasti s hlasem rozhodujícím mají všichni členové T.J., kteří k 19.3.2024 dovrší 18 let.

Mladší členové se mohou zúčastnit pouze s hlasem poradním.