Nepodmíněné tresty
od 18. listopadu 2009

4 SU – Ondřej Pavelka (Jestřábí Lhota), 2 SU – Daniel Kolář (Břežany II), Petr Nevšímal (Nučice), Lukáš Michálek (Radim – od 11.11.), Libor Stehlík (Hradišťko I) 1 SU – Michal Valášek (Krakovany), David Kratochvíl (Pašinka)

Zastavení závodní činnosti

Jan Kubrycht (FK Kolín) – 1 měsíc nepodmíněně od 4.11. do 3.12.2009

Žádost o prominutí
zbytku trestu

Zdeněk Vychodil (Svojšice) – zamítá se.

Funkcionáři nepodmíněně

Stanislav navrátil (Břežany II) – zákaz výkonu funkce oddílového
pomezního rozhodčího na 6 měsíců nepodmíněně
od 18.11.2009 do 17.5.2010.
Jaromír Hárovník (FK Kolín) – zákaz výkonu funkce vedoucího družstva na
4 měsíce nepodmíněně od 4.11.2009 do 3.3.2010.
Luboš Vala (rozhodčí) – - zákaz výkonu funkce rozhodčího na 3 měsíce
nepodmíněně od 4.11.2009 do 3.2.2010.

Různé

1. Udělené pokuty:
SK Břežany II 500,- Kč
FK Kolín 15 000,- Kč
Obě pokuty jsou splatné do 4.12.2009
2. DK neprojednala – Plachý David (Tři Dvory), Kubeš Jaroslav, Švanda Jaroslav (oba Volárna), Cach Tomáš (Bělušice), Sýkora Dušan (Veletov),
Pytloun Václav (Vrbová Lhota), Neplech Ondřej (Dobré Pole).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s článku 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.