Z kolínského CrossDance vyrazilo na jablonecký šampionát 96 tanečníků. „Nejmladší minikids jsou ještě předškoláci, nejstarší už jsou plnoletí. Během 3 dnů se soutěžilo v sólových tancích, duetech, startovaly taneční páry, malé týmy i velké formace. CrossDance vede své svěřence ke všestrannosti, takže někteří z malých závodníků startovali až ve 30 disciplínách,“ uvedla Naďa Eretová, vedoucí z tanečního klubu CrossDance.

A protože byla soutěž silně obsazena, mnohé soutěže měly až tři soutěžní kola. „Spočítat natančené kilometry se ani nedá, nejúspěšnější tanečníci mohli napočítat až 60 jednotlivých tanců. Ve finále pak kromě techniky a výrazu rozhodovala také fyzická kondice,“ poznamenala Naďa Eretová.

Tanečníky doprovázeli všichni trenéři klubu –Naďa Eretová, Oldřiška Neumannová a Anna Nemčoková. Vladimír Vidner – hlavní trenér a choreograf klubu trávil většinu času jako součást poroty.

„Premiéru na taneční soutěži měl nový kolínský týmek minikids – dětí do 8 let. Nejmladší zlatíčka si vyzkoušela jak týmovou soutěž, tak také sólové tance v karibském stylu (salsu, bachatu, merengue). A i přes mírnou počáteční nervozitu zvládli svůj start na jedničku a odměnou jim byla hlavně radost jejich rodičů a trenérů,“ popsala úspěchy nejmenších tanečníků Naďa Eretová.

Celá soutěž, i přes touhu vyhrát, se nesla v přátelské atmosféře. „ V Jablonci se setkává mnoho českých škol (+ letos jedna škola ze zahraničí) a děti se většinou mezi sebou znají. Na parketě jsou „bojovníci“, jakmile dozní soutěžní skladba, nepoznáte, které dítě patří do kterého klubu či taneční školy – panují mezi nimi přátelství někdy už letitá,“ uvedla na závěr Naďa Eretová za taneční klub CrossDance.

Mezi nejúspěšnější sólisty se zapsali:
Melisa Antošová (minikids, ale startovala už mezi dětmi 1)
Veronika Martínková, Natálie Sedláčková, Michaela Nezbedová, Mary Nguyen (děti 2)
Alžběta Kvapilová (junior)
Martina Ulrichová (mládež)
Tomáš Scholze, Ondra Cimický – mladší kluci