Podmínky účasti:

Jízdy se mohou účastnit motorová vozidla v náležitém technickém stavu, vyrobená do roku 1965 (mladší po dohodě), vybavená doklady, opravňujícími jej k provozu na pozemních komunikacích a pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla („povinné ručení“). Soutěžící i diváci se akce účastní na vlastní nebezpečí. Maximální počet účastníků soutěže je omezen na 70 vozidel.

Trať a způsob jízdy:

Trať soutěže vede po pozemních komunikacích 2. a 3. třídy. Délka jednoho kola je 36 km a vede obcemi: Č. Brod - Poříčany - dálniční přivaděč exit Sadská - Kersko - Semice - Velenka – Chrást – Poříčany - Č. Brod. Soutěž se jede na dvě kola bez přerušení.

Soutěž se jede za normálního silničního provozu – je třeba dodržovat všechna ustanovení silničního zákona. Nejvyšší dovolená průměrná rychlost v soutěži je 50 km/h. Maximální čas na projetí trati závodu (obou kol) je 180 minut.

Hodnocení:

Na trati soutěže bude několik tajných průjezdních kontrol, které zaznamenávají čas průjezdu jezdců. Cílem jezdce má být dosažení stejných rychlostních průměrů (resp. časů) v 1. a 2. kole na úseku mezi jednotlivými kontrolami.

Vyhodnocen bude také: nejstarší řidič jízdy, nejlépe umístěná řidička, největší smolař dne.

Časový rozvrh dne:

9 - 10 hodin: přejímka jezdců a strojů

10 - 12 hodin: výstava všech strojů

12 hodin: sraz soutěžících k rozpravě

13 hodin: start 1. jezdce do závodu

17:30 hodin: předpokládané ukončení jízdy, individuální přesun na večeři

18:30 hodin: vyhlášení výsledků

Večeře, spojená s vyhodnocením, proběhne v objektu školní jídelny ve Smetanově ulici. Po dobu večeře je zajištěno hlídání odstavených vozidel.