Máte-li doma dítě, které rádo sportuje, umožněte mu vyzkoušet si svoje schopnosti na testování žáků 5. tříd, které proběhne ve čtvrtek 3. května 2007 v 15.30 hodin na hřišti a v tělocvičně 7. základní školy Kolín III. Masarykova 412.

„Podle výsledků je možno dítě zařadit do sportovní třídy s atletickým zaměřením a může se stát členem atletické základny mládeže oddílu Sokol Kolín.

Zkoušky se skládají z testů pohybových dovedností ( skok z místa, hod plným míčem, člunkový běh), atletického trojboje (běh 50 m, hod míčkem a skok do dálky) a herních činností v tělocvičně. Těšíme se na Vás,“ vzkazuje trenérka sportovních tříd Vlasta Šlezová.

Každoročně absolvují žáci soustředění a zimní pobyt na horách, který je od 8. ročníku doplněn snowboardovým výcvikem.

Mnozí z nich se účastní jak školních, tak oddílových soutěží a někteří reprezentují na republikových i mezinárodních žákovských utkáních. V loňském roce byli nejúspěšnějšími žáky Petr Peňáz a Tomáš Kořínek.

Sportovní vyžití v kolektivu ve škole i mimo školu (při tréninku) je určitý způsob jak předcházet nebezpečím, s kterými se dnešní mládež potýká (kouření, alkohol, drogy, agresivita).

„V rámci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy jim ho umožňujeme. Kdo rád sportuje, najde tu celou škálu možností jak v oblasti atletiky, gymnastiky, sportovních her, tak i v netradičních sportech a činnostech (bruslení, jízda na kolečkových bruslích, brännball, freesbee, softball),“ dodala Šlezová.