KDY: 17. prosince
KDE: ochoz kostela sv. Gotharda

Je nutné se dopředu domluvit s farářem. Čeká na vás komentované seznámení s adventní dobou, plnění úkolů a názorné předměty, povídání o hlavních postavách adventu i o lidových tradicích.