Zaběhnout si budou moci všichni od dětí až po seniory. Běhy pro děti a mládež: 95 metrů - 1950 metrů, čas startu: od 14:00 hod (od nejmladších po nejstarší). Kategorie: 7 kategorií děvčat a 7 kategorií chlapců (od nejmenších až do 18 let). Běh pro dospělé: 3.250 metrů, čas startu: 16:00 hod. Kategorie: Muži: do 39 let, 40 - 49 let, 50 - 59 let, 60 - 69 let, nad 70 let. Ženy: do 34 let, 35 - 44 let, nad 45 let.