„Přestože počet nehod na železničních přejezdech v porovnání s předchozím rokem klesl o 38 procent, usmrcených přibylo. Za prvních šest měsíců letošního roku eviduje Drážní inspekce již 18 usmrcených, což je o 38 procent více, než za stejné období roku 2019. Téměř stoprocentní nárůst poté evidujeme v počtu zraněných při těchto mimořádných událostech,“ uvedl.

Statistika je v tomto ohledu nekompromisní. V roce 2019 v období prvních šesti měsíců bylo na železnici 14 zranění a 14 úmrtí. Ve stejném období letošního roku to ale bylo 36 zranění a 16 úmrtí – a to navzdory tomu, že celkový počet mimořádných událostí klesl. V roce 2019 jich bylo 99, letos pouze 83.

I když aktuální statistiky již nyní vykazují zhoršení v porovnání se stejným obdobím minulého roku, tak po prázdninách může být ještě hůře. „Měsíce červenec a srpen jsou dlouhodobě v případě nehod na železničních přejezdech rizikové a v těchto měsících evidujeme vyšší počet nehod i jejich následků,“ uvedl Martin Drápal.

V červenci roku 2019 zaznamenala Drážní inspekce dokonce nejvyšší počet usmrcených na železničních přejezdech od roku 2008. „I z tohoto důvodu Drážní inspekce apeluje na řidiče, cyklisty i chodce, aby dbali v letních měsících zvýšené pozornosti a při pohybu v blízkosti železnice byli maximálně opatrní,“ varoval.

Drážní inspekce o problematice historicky informuje hlavně pomocí osvěty: v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. „V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně,“ popsal Martin Drápal.

Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá.

Všechny kampaně jsou ke stažení na webu Drážní inspekce.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně stanovuje povinnosti účastníkům silničního provozu týkajících se železničních přejezdů.

Základním pravidlem je, že si před železničním přejezdem musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet a za přejezdem pokračovat v jízdě. Nejsou-li splněny tyto podmínky, nesmí na přejezd vůbec vjet.

Zároveň platí, že nesvítí-li na železničním přejezdu bílé přerušované světlo, je nutné se na takovém přejezdu chovat stejně, jako kdyby byl zabezpečen pouze výstražnými kříži, tedy 50 metrů před železničním přejezdem jet maximální rychlostí 30 km/h a dbát zvýšené opatrnosti. To platí i v případě, jsou-li na přejezdu závory (a bílé přerušované světlo nesvítí).

Zdroj: Drážní inspekce