I když ve Středočeském kraji došlo loni k usmrcení z důvodu požití alkoholu před jízdou hned v pěti případech, podle policejní mluvčí Středočeského kraje Martiny Fejfarové se žádná z těchto vážných dopravních nehod s tragickými následky neudála na Kolínsku. Dokonce se v policejních statistikách v souvislosti s okresem neobjevilo ani žádné těžké zranění.

Konkrétní čísla kolínských autonehod jsou podle statistiky police následující: v okrese Kolín došlo v uplynulém roce k 848 dopravním nehodám, těch způsobených nerespektováním zákazu řízení s alkoholem v krvi pak bylo 29. Větší část z nich, celkem 17, ovšem tvořily nehody, kdy naměřený alkohol v krvi přesahoval 1,5 promile, což znamená, že už se řidič stává pro ostatní, ale také sám sobě, přímým a velmi pravděpodobným nebezpečím. V takové fázi opilosti už není schopný správně reagovat a rozeznávat vzdálenosti. Zároveň se podle odborníků specializujících se na léčbu alkoholismu dopouští tak zásadních chyb, že si třeba běžně plete brzdový pedál s plynem. Přitom to může být i velmi zkušený řidič, který by nad podobnou věcí ve střízlivém stavu nezaváhal a pedály by si nespletl.

Statisticky zajímavý je také fakt, že k nejvíce dopravním nehodám v důsledku požití alkoholu došlo přímo v samotném městě Kolíně. Takových bylo deset.

Obecně tyto havárie způsobily pouze škody na majetku. Zranění způsobené řízením pod vlivem alkoholu bylo registrováno v celém kolínském regionu v uplynulém roce jen v případě nehody poblíž obce Bečváry. Tehdy ale paradoxně hodnota alkoholu v krvi motoristy neukázala nejvyšší číslo, dosahovala rozmezí od 0,24 do 0,5 promile.
V tomto případě řidič havaroval na motocyklu a svým nezodpovědným přístupem ublížil pouze sobě.

Pokud jde o řízení vozidel pod vlivem drog, pak je v tomto ohledu Kolínsko zatím velmi klidným regionem. Přítomnost návykových látek byla zjištěná v uplynulém roce jen u jednoho řidiče, jenž nezpůsobil svým jednáním ani příliš vysokou škodu. Naboural přímo v Kolíně do jiného zaparkovaného automobilu, k žádnému zranění tak nedošlo.

V celém Středočeském kraji pak řidiči pod vlivem drog nezavinili dopravní nehodu s následkem usmrcení ani v jednom případě. Z celkových pětadvaceti drogou ovlivněných nehod došlo v jednom případě k těžkému zranění a ve dvanácti případech jen k lehkým. Zbytek havárií se obešel bez jakékoliv újmy na zdraví.

Jak alkohol ovlivňuje řízení

0,2 až 0,5 promile – Schopnost řídit se zhoršuje, zvyšuje se tendence riskovat, roste sebedůvěra. Zároveň se snižuje schopnost rozeznat pohybující se světla. Řidič hůře odhaduje vzdálenost.

0,5 až 0,8 promile – Reakční čas je ještě delší a přeceňování schopností výraznější. Oči se obtížně přizpůsobují přechodu ze světla do tmy a naopak. Vnímání barev je snížené. Řidič se špatně soustředí, špatně odhaduje vzdálenost a má poruchu rovnováhy. Pravděpodobnost nehody se zvyšuje sedmkrát.

0,8 až 1,2 promile – Zhoršuje se schopnost vnímat okraje zorného pole (tunelové vidění). Ještě více klesá soustředění, reakční čas je delší. Bezohlednost při řízení narůstá. Pravděpodobnost nehody se zvyšuje jedenatřicetkrát.

Přes 1,2 promile – Nadále se zhoršuje soustředění, reakční čas, rovnováha i nekritičnost. Obvyklá je špatná orientace. I velmi zkušený řidič se v tomto stavu může dopustit hrubých chyb a představuje pro sebe i okolí obrovské riziko. Pravděpodobnost nehody je 128 krát větší.

Kocovina – Hrozí riziko spánku, nevolnosti a dalších tělesných a duševních obtíží. Zároveň může dojít ke krátkodobé ztrátě vědomí způsobené hypoglykémií, tedy poklesem krevního cukru.