Přestože bylo nehod v loňském roce méně, jejich následky byly bohužel s rokem předloňským srovnatelné. „Svým zraněním podlehlo při dopravních nehodách v loňském roce stejně jako v roce 2019 celkem osm osob. Těžké zranění utrpělo vloni 31 lidí, v předloňském roce 34. S lehkým zraněním pak vyvázlo loni 208 lidí, v předloňském roce 283,“ shrnula policejní mluvčí Michaela Richterová.

Fotogalerie: Dopravní nehoda na křižovatce u Vrbčan 23. února 2020

Častěji se bouralo v obci, kde policisté museli řešit 554 nehod. Mimo obec jich policie řešila 375. Nejvíce karambolů se odehrálo na silnicích II. a III. třídy. Nejčastější příčinou srážek a havárií byl nesprávný způsob jízdy, například nevěnování se plně řízení z důvodu telefonování, posílání zpráv či ladění rádia. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Opomenout nelze ani nedání přednosti v jízdě a předjíždění.

Řidičům se loni nevyhnuly ani srážky se zvěří, zde policie eviduje pokles v porovnání s rokem 2019. „Loni se střetlo se srnou, divokým prasetem či jiným zvířetem 105 řidičů, přičemž v roce 2019 takových střetů bylo 146,“ upřesnila mluvčí. Nižší byl i počet nehod, kde roli sehrál alkohol. V loňském roce řidičů, kteří usedli za volant v podnapilém stavu a způsobili dopravní nehodu, bylo 35. V předloňském roce jich bylo 46.

V porovnání s rokem 2019 evidují policisté Územního odboru Kolín také pokles trestné činnosti. Vloni řešili 1357 trestných činů, což je o 53 takových případů méně .Objasnit se podařilo 866 trestných činů.

Největší podíl zaujímá opět majetková trestná činnost. Policisté ji řešili 649 krát. Do této oblasti spadají krádeže vloupáním do objektů. Těch loni bylo 168. Patří sem i krádeže prosté, tedy krádeže věcí z automobilů, součástek vozidel, krádež motorových vozidel či jízdních kol. Těch bylo v loňském roce 349.

Fotogalerie: Tragická dopravní nehoda na obchvatu Kolína

Ostatní majetkovou trestnou činnost, jako je například poškození cizí věci, zatajení věci, řešili policisté ve 132 případech. „Objasněno v majetkové trestné činnosti bylo 259 případů,“ upřesnila Michaela Richterová.

Násilných trestných činů pak řešili policisté 85. Převládala úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečná vyhrožování, vydírání, ale také loupeže, porušování domovní svobody či týrání osoby žijící ve společném obydlí. Objasněno bylo 67 případů.
Během roku 2020 policisté evidovali také 25 skutků mravnostní kriminality, jako je pohlavní zneužívání, znásilnění. Objasněno bylo 17 trestných činů.

Objevila se i takzvaná hospodářská kriminalita, která byla v šestnácti případech zastoupena trestným činem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, patnácti úvěrovými podvody, sedmi podvody, jednou zpronevěrou a patnácti případy zkrácení daní.

Kromě těchto případů policisty zaměstnávaly i události vedené jako „ostatní a zbývající trestná činnost“. Sem spadají třeba zanedbání povinné péče, ohroženípod vlivem omamné látky, výtržnictví nebo sprejerství. „Celkem bylo zjištěno 513 takových trestných činů, přičemž se policistům podařilo objasnit všechny,“ doplnila ke statistikám policejní mluvčí.

Fotogalerie: Dopravní nehoda na silnici I/38 u odbočky na Velim

Ostatní a zbývající trestná činnost v roce 2020
celkem 513 případů, z toho například:
• zanedbání povinné výživy - 70 případů
• maření výkonu úředního rozhodnutí - 174 případů
• ohrožení pod vlivem návykové látky – 90 případů
• nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů – 28 případů
• výtržnictví – 8 případů
• sprejerství – 14 případů