„Z jeho sdělení vyplynulo to, že paníje delší dobu vpéči zdravotníků, už od 1. srpna o sobě nedala žádnou zprávu – a on má o ni velký strach,“ uvedla Eva Maturová zpardubického ředitelství policie.

Když rutina vpodobě prověřování nemocnic a dalších zdravotnických zařízení nepřinesla žádnou stopu, policisté se zaměřili na zkoumání dalších indicií. A právě vté souvislosti požádali o pomoc kolegy zKolína. Získali totiž náznak informace, že se pohřešovaná žena mohla uchýlit do kláštera právě na Kolínsku.

To se také nakonec potvrdilo, i když policisté uspěli až na druhý pokus. Napoprvé příležitost porozhlédnout se vklášteře nedostali. „Jelikož byla noc, nikdo je dovnitř nepustil; ani neotevřel dveře. Ztohoto důvodu jejich cesta do stejného místa směřovala i ráno.

Tentokrát už měli štěstí. Vklášteře zjistili, že paní, kterou hledají, tam skutečně je – a že je vnaprostém pořádku,“ konstatovala nprap. Maturová. Potěšující informace ihned putovala do Pardubic, kde ji tamější policisté ihned předali starostlivému manželovi.