Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v současné době v šetření.