A že se tam něco děje poznáme tak leda podle korun vzrostlých stromů, nebo stavu střechy. Kdyby z kláštera stal třeba hotel, dalo by se tam jít aspoň na kávu, zacvičit do fitka. Ale k čemu je klášter?

Klášter, navíc klášter v samém srdci města, jako je tomu v Kolíně, je opravdu unikát. Kolínský klášter o to víc, že kurzy duchovních cvičení, jež tam pro veřejnost, tedy i pro vás probíhají, jsou ještě výjimečnější věcí. Nebudu přehánět, ale pro mnoho lidí se díky nim Kolínský klášter a jeho prostřednictvím také Kolín, stal jedním z klíčových bodů života. Těch lidí jsou stovky či snad tisíce, z celé země. Herci, filmaři, spisovatelé, odborníci, mladí lidé. Otevřené společenství, žádná sekta.

Kolínský klášter a jeho program je určen všem, tedy i všem lidem z Kolína. Hledají se i další možnosti, jak klášter městu více pootevřít. Zároveň ale musí zůstat nadále klášterem, tedy po většinu času uzavřeným klidovým územím, aby neztratil svůj charakter.

Je to totiž něco jako přírodní rezervace, v duchovním slova smyslu. I do ní, má-li dál chránit to vzácné, proč vznikla, může jen omezený počet návštěvníků v omezený čas. Zkusme se dívat na Kolínský klášter jako na „duchovní rezervaci“. Společně ji chraňme a važme si, že právě uprostřed Kolína žije a vzkvétá.