Znovu otevřít veřejnosti by se výstavní prostory měly v jarních měsících, kdy by měly být hotové i rekonstrukční práce v dalších částech této budovy.
Tu v kulatém roce 1800 po velkém požáru Žiželic postavil žiželský mistr zednický Martin Sobota.

Muzeum nabízí stálou expozici vlastivědnou zachycující období už od vzniku městečka spjatou s historií Hradišťského hradu, který stával na ostrohu řeky Cidliny v obci Hradišťko.

Expozice národopisná zachycuje slavnou dobu rozkvětu řemesel a cechů. Jsou zde k vidění například cechovní prapory, pečeti, listiny tovaryšské a cechovní, fotokopie cechovních knih a další exponáty. Samozřejmostí bude možnost nákupu suvenýrů, brožury o Žiželicích nebo třeba placky rytíře Dětocha.