Předchozí
1 z 5
Další

Petr Ledvina: Stromy jsou nedílnou součástí přírody a její křehké rovnováhy

Když Petr Ledvina přezdívaný Kotys začínal v roce 1999 s prací arboristy, ještě u nás nebyl vyprofilovaný samostatný obor arboristika. Po stromech lezli ti, co se zabývali výškovými pracemi. Jelikož měl rád lezení po horách a po skalách, začínal tedy s prováděním výškových prací. Péče o stromy se pak postupně stala jeho převládající činností. Je také včelařem a jedním ze zakládajících členů Kolínského okrašlovacího spolku (KOS), jehož členové se snaží pomáhat přírodě v širokém okolí.

Arborista Petr Ledvina.Zdroj: archiv Petra Ledviny

Stromy bez arboristů rostly miliony let. Naši péči by nepotřebovaly, kdyby je lidé nesázeli na pro stromy nepřirozených místech a poté ještě nechtěli, aby z nich nepadaly větve, listí a neustále se nezvětšovaly. Stromy ve městě potřebují náš zásah, neboť jim úzký pás zeleně nezajistí dostatek vláhy, svou velikostí po čase obtěžují sousedy, jsou poškozovány větrem, který ve městě fouká jinak než ve volné přírodě. To, že ze stromu odpadne velká suchá větev, je přirozený koloběh, do té doby než dopadne někomu na auto či hlavu.

Arborista Petr Ledvina.Zdroj: archiv Petra Ledviny

Arboristé musí zajistit to, aby byl strom bezpečný ve svém nepřirozeném prostředí a aby na místě vydržel co nejdéle. Stromy jsou nedílnou součástí přírody a její křehké rovnováhy. Strom slouží jako domov i potrava pro mnoho rostlin a živočichů. Čím je starší, tím má více různých poškození a tím je i zajímavější pro osídlení dalšími organismy. Lidé už si snad postupně začínají uvědomovat důležitost zeleně pro náš spokojený a dlouhý život, ale bohužel je málokdo ochotný omezit svou nadbytečnou spotřebu, čímž dochází k postupné likvidaci naší civilizace.

Arborista Petr Ledvina.Zdroj: archiv Petra Ledviny

Povinnost pečovat o stromy má jejich vlastník, tedy majitel pozemku. Bohužel většina obcí nemá dostatek finančních prostředků, které si mohou dovolit investovat do ošetřování stromů, a nebo to zkrátka není jejich hlavní priorita. Smutný pohled je nezřídka také na okolí silnic mimo obce, kde se stromy už téměř přestaly vysazovat a ošetřovat. V Kolíně se všechny městské stromy pravidelně kontrolují a podle naléhavosti také ošetřují. 

Arborista Petr Ledvina.Zdroj: archiv Petra Ledviny

Mým velkým koníčkem a zároveň odpočinkem je cestování. Rád lezu po horách. Stoupal jsem na vrcholky hor v Himalájích, Ťan Šanu, Pamíru, Kavkaze, Atlasu, Kordillerách, Andách, ale to už je pár let. Nyní jsem rád, když opráším vrcholek nějaké čtyřtisícovky v Alpách. Když čas dovolí, rád běhám, fotím, jsem skaut, i když už ne moc aktivní. Díky cestování do různých koutů světa, Evropy i naší vlasti si každý může nejlépe uvědomit, v jak krásné zemi žijeme, jak se tu máme dobře a jak bychom se mohli mít lépe, kdyby každý z nás byl ochoten udělat něco navíc, něco pro druhé, něco pro naši přírodu.

Arborista Petr Ledvina.Zdroj: archiv Petra Ledviny