Akce, kde se příchozí mohou dozvědět, jak se lidé v 18. století oblékali, co se jedlo a pilo, jak zněla dobová hudba nebo jak se měřilo a vážilo zboží je nazvaná Baroko naoko. Kostýmovaný verbíř návštěvníkům popíše každodenní realitu života v rakouské armádě a představí zbraně, kterými se bojovalo v Sedmileté válce.

Speciálně pro děti je pak připravena návštěva tereziánské školy, kde si zkusí psaní písmem „kurent“ za pomoci husího brku, prohlédnou si vyučovací pomůcky a dozví se více o dobové vyučovací praxi. Pro malé děti jsou připravené výtvarné aktivity a pro rodiče filmový dokument či prohlídka s přednáškou.

Akce Baroko naoko začíná ve 13 hodin a přijít lze až do 16 hodin.