Především Františku Kmochovi se věnoval obdivuhodně, shromažďoval noty, texty a informace o tomto českém muzikantovi. Mnohé z nejen českých dechových orchestrů vděčí právě jemu za to, že mohou hrát Kmochovy skladby. Dokud mu to zdraví dovolilo, byl aktivním členem MhFK i Kolínské filharmonie. Všichni jeho přátelé budou na něho s vděčností a úctou vzpomínat.

Hana Zrůstová