„Letošní soutěže se zúčastnilo dvě stě osmdesát šest autorů se čtyřmi sedmi sty pracemi ze sedmnácti škol z celé republiky,“ zrekapitulovala Martina Šimáková z pořádající kolínské Základní, Mateřské a Praktické školy. Tématem vernisáže se stali hadi, takže kdo se dostavil s vyrobeným hadem z různého materiálu, nechal si jej změřit, přítomni byli i dva živí v akváriích.

Ve velkém sále se pak kolektivy různě vypořádávaly s úkolem namalovat postavu. Nakonec stejně největší úspěch u příchozích měl tanec na reprodukovanou muziku a vystoupení skupiny z kolínské školy napodobující kapelu Michala Davida. Samozřejmě došlo i na prohlídku vystavených výtvarných prací, které je možné v komorním sále shlédnout až do 13. listopadu, další jsou pak vystaveny v tělocvičně školy.